Snickarbälte på ett hustak i papp
Snickarbälte på ett hustak i papp
Premium

Konsumenttjänstlagen gäller när du tar in hantverkare

Konsumenttjänstlagen gäller när du som privatperson anlitat en hantverkare som utfört arbete på din fastighet, såsom reparationer, installationer eller tillbyggnader. Den ger dig rätt att reklamera ett dåligt utfört jobb. Villaägarna hjälper dig med dina rättigheter.

Det kan vara knepigt att hantera läget när till exempel hantverkaren inte är färdig i tid eller inte gjort det jobbet som ni kom överens om. Men konsumenttjänstlagen är ofta på din sida även när det kommer till hantverkare.

Vad är konsumenttjänstlagen? 

I konsumenttjänstlaget står det att näringsidkaren, det vill säga den du anlitar, ska utföra jobbet fackmässigt och med omsorg ta tillvara dina intressen. Dessutom ska hen samråda med dig om det behövs.

Detta innebär att näringsidkaren enligt gällande konsumenttjänstlag ansvarar för att tjänsten utförs på ett sätt som kan krävas av en normalt skicklig, kunnig och seriöst arbetande fackman och att hen ska ställa sin sakkunskap och yrkeserfarenhet till ditt förfogande.

Näringsidkaren är även skyldig att försöka reda upp missförstånd och oklarheter, samt ge dig lämpliga råd och anvisningar. Och om ni inte har avtalat om annat, ingår det i uppdraget att näringsidkaren ska tillhandahålla det material som behövs för att utföra arbetet.

Konsumenttjänstlagen om hantverkarens skyldighet

Näringsidkaren är skyldig att avråda dig från att låta utföra en tjänst som inte kan anses medföra rimlig nytta för dig. Det kan till exempel vara ett renoveringsjobb som klart överstiger kostnaden för att köpa nytt i stället. Det gäller även om hen redan har påbörjat jobbet.

Ibland visar det sig under arbetets gång att tilläggsarbete behövs utföras, det vill säga sådant som på grund av sitt samband med uppdraget bör utföras samtidigt med det. Enligt konsumentjänstlagen är näringsidkaren då skyldig att berätta det för dig och diskutera vad som ska göras.

Konsumenttjänstlagen ger dig rätt att reklamera

Om något blivit fel eller om arbetet inte blivit klart inom den tid ni kommit överens om så ger konsumenttjänstlagen dig rätt reklamera jobbet till den du anlitade och förklara varför du anser att det blev fel. Det ska du göra inom skälig tid, vilket oftast är två månader. Du kan också hålla inne betalning och/eller kräva prisavdrag, ersättning för eventuell ekonomisk skada eller att felet avhjälps utan kostnad.

Du som är medlem i Villagägarna kan läsa mer om vad du kan göra i infoskriften. Där står också vilka krav som ska uppfyllas för att den köpta tjänsten ska räknas som felaktig. Det kan vara att arbetsresultatet inte stämmer överens med vad du kan kräva enligt reglerna om fackmässighet eller att en hantverkare har låtit bli att lämna viktig information, till exempel att viss färg inte lämpar sig för utomhusbruk.

Konsumentlagar gör att du kan avbeställa

Du har möjlighet att avbeställa en tjänst innan den har avslutats. Men hantverkaren har då rätt till ersättning för den del av tjänsten som redan har utförts. Enligt konsumenttjänstlagen har hantverkaren även rätt till eventuella förluster som uppkommit genom att hen har låtit bli att ta på sig annat arbete och för arbete som ändå måste utföras trots avbeställningen, till exempel demontering av byggnadsställningar.

Då gäller inte konsumenttjänstlagen

Det finns vissa fall då konsumenttjänstlagen inte gäller, till exempel vid transportuppdrag eller när du köpt en sak som monterats av säljare i samband med köpet. Du som är medlem kan läsa mer om detta i infoskriften. Där står också vad som gäller om säljaren lämnat en tidsbestämd garanti.

Viktigt att veta om konsumenttjänstlagen och hantverkare

  • Konsumenttjänstlagen gäller när du anlitar hantverkare och skyddar dig som beställare.
  • Hantverkaren är enligt konsumenttjänstlagen ansvarig för att ditt bygge eller renovering utförs på ett sätt som kan krävas av en normalt skicklig, kunnig och seriöst arbetande fackmanatt.
  • När det inte blir bra eller gjort enligt avtalad tid gör Sveriges konsumenttjänstlag att du kan reklamera arbetet. Det bör du göra inom två månader från slutfört arbete. 
  • Du har enligt konsumenttjänstlagen rätt att avbeställa en tjänst trots att hantverkaren har påbörjat arbetet. 

Vill du ha fler tips inför din besiktning?

En grundlig besiktning av ditt nya hus är viktig för att säkerställa kvaliteten och undvika problem i framtiden. Lär dig vad du behöver veta och få experttips här!

 

Magnifier.svg

Allt om husbesiktning

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.