Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Pappa och barn i värmepumprum

Bästa uppvärmningen för ditt hus

Har du verkligen bästa möjliga uppvärmningsmetod för just ditt hus? Att byta eller förbättra uppvärmning kan vara en riktigt lönsam investering. Här kan du enkelt jämföra alternativen för ditt hus.

Det lönar sig att ta det lugnt och att noga jämföra de olika alternativ som finns när det är dags att välja värmesystem för ditt boende. Politiska beslut kommer med största sannolikhet också framöver att styra vad som lönar sig. Din värme- och varmvattenförbrukning påverkar kostnaderna – fundera på om de kommer att öka eller sjunka i framtiden och gör kalkyler på det.

Vilket värmesystem ska man välja?

I vår guide har vi listat de huvudsakliga energikällorna på marknaden idag:

1. FJÄRRVÄRME

Fjärrvärme är lika enkelt som elvärme, men kan ha lägre pris per förbrukad kWh. Priset och vilka sorts avtal som kan tecknas skiljer mellan olika leverantörer. Skillnaderna i pris är stora mellan olika delar av landet. Finns fjärrvärme tillgängligt bör man alltid räkna på de olika alternativ leverantören kan leverera.

Fördelar med fjärrvärme:

 • Kräver litet utrymme
 • Kräver ingen arbetsinsats
 • Små utsläpp av miljöskadliga ämnen

Nackdelar med fjärrvärme:

 • Ingen möjlighet att välja leverantör
 • Ersätter du olje-, ved- eller pelletseldning och har självdragsventilation kan ventilationen försämras

2. OLIKA VÄRMEPUMPAR

En värmepump utnyttjar energin i marken, berggrunden, vattnet i en sjö eller luften. Det finns fyra olika huvudgrupper av värmepumpar och det skiljer en del mellan typerna. Indelningen görs främst beroende på hur den får sin energi (vätska eller luft) och hur den för ut den energi som pumpen skapar (vatten eller luft). Låter kanske komplicerat men så här funkar det:

A. Markvärmepump (som berg- eller jordvärmepump)

Vanligaste typen av markvärmepump är det som populärt kallas bergvärme. En sådan pump hämtar energi från berggrunden genom ett djupt borrhål. Men samma typ av pump kan också hämta energi genom nedgrävda slingor i trädgården (jordvärme/markvärme) eller från en sjö eller grundvattentäkt. Vätska transporterar energin till pumpen och pumpen levererar varmvatten till både kranar och elementen. Största investeringen, men ger störst energivinst.

B. Luftvärmepump

Luft/vattenvärmepumpen utnyttjar energin i utomhusluften. Enklare att installera och med lägre pris än markvärme men inte lika energieffektiv. De har en utedel med fläkt som låter under de perioder anläggningen är igång.

C. Frånluftsvärmepump

Frånluftsvärmepumpar utnyttjar energin i frånluften från husets ventilation. Kräver installation av ventilationskanaler i huset för frånluft. Fördel med denna typ är att huset samtidigt får en mekanisk ventilationslösning.

D. Luft/luftvärmepump

Luft/luftvärmepumpar är avsedda som tillskott vid direktverkande el. Fördelen är att det är den billigaste värmepumpstypen, men nackdelen är att de kräver mer skötsel och underhåll än de andra.

Fördelar med värmepump:

 • Låga driftskostnader jämfört med el och olja
 • Liten arbetsinsats
 • Du slipper sotning, ta ut aska etc
 • Lätt att kombinera med solvärme

Nackdelar med värmepump:

 • Avancerad teknik kräver högt kunnande vid driftsstörningar.
 • Stora investeringskostnader

3. VED OCH PELLETS

Ved och pellets räknas som biobränslen eftersom de kan nybildas inom överskådlig framtid. Har du tillgång till ved och är beredd att lägga ner en del arbete är det ett prisvärt sätt att värma ett hus. Har du plats för ett pelletsförråd på 6–7 kubikmeter är det visserligen dyrare än ved men fortfarande mycket konkurrenskraftigt och sköter sig självt på ett helt annat sätt än ved. Båda energislagen lämpar sig väl för kombination med solvärme.

Fördelar ved och pellets:

 • Låg energikostnad
 • Lätt att kombinera med solvärme

Nackdelar ved och pellets:

 • Hög till medelhög arbetsinsats (ved)
 • Stor investeringskostnad

4. SOLCELLER

Solceller kan kombineras med andra uppvärmningskällor. Solceller som producerar elektricitet kan exempelvis driva en värmepump. De senaste åren har tekniken och möjligheterna utvecklats snabbt inom solcellsområdet. Idag är det i regel ekonomiskt lönsamt att sätta solceller på ett villatak till skillnad mot för några år sedan. 

Du kan söka installations bidrag hos länsstyrelsen. Från den första januari 2018 är bidraget 30 procent av installationskostnaden och avser både material och arbete.  

Fördelar solceller:

 • Förnyelsebar energikälla
 • Solfångare ger varmvatten när den primära värmekällan är avstängd på sommaren
 • Minskar din rörliga energikostnad

Nackdelar solceller:

 • Lönsamheten beror på vädret
 • Lägre tillskott under vintern

5. ELVÄRME

A. Elpanna

Vattenburen värme i kombination med en elpanna är ett enkelt sätt att lösa sin uppvärmning men kostnaden blir förhållandevis hög. Har du vattenburen värme är du redan förberedd för andra värmekällor.

B. Direktverkande el

Hus med direktverkande el kan sänka förbrukningen genom att installera en luft/luftvärmepump eller en kamin för ved eller pellets. Generellt kan man säga att ju högre förbrukning du har desto mer lönar det sig att byta system.

Fördelar med elvärme:

 • Låg investeringskostnad
 • Låg arbetsinsats
 • Inga lokala utsläpp

Nackdelar med elvärme:

 • Högt pris per kWh

6. GAS

Naturgas är ett fossilt bränsle som ger lägre halter av miljöskadliga ämnen vid förbränning jämfört med olja, men liksom oljan är naturgas en ändlig resurs. Till energigaserna räknas även stadsgas, gasol och biogas, men det är naturgasen som står för den största andelen gas i Sverige. Biogas bildas fortlöpande då organiskt material bryts ner i syrefri miljö, till exempel på soptippar eller reningsverk. Biogasen är förnybar till skillnad från de fossila gaserna naturgas, gasol och stadsgas.

Fördelar med naturgas:

 • Kan ge lägre bränslekostnad än olja och el.
 • Hög verkningsgrad
 • Låg arbetsinsats

Nackdelar med naturgas:

 • Inte tillgänglig i hela landet
 • Fossilt bränsle (gäller inte biogasen)

Politiska beslut kommer med största sannolikhet också framöver att styra vad som lönar sig

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.