Vilken värmepump ska du välja?

80 procent av din energikostnad för huset går till uppvärmning och vattenvärmning. Det går naturligtvis att påverka. Klimatsmarta val som olika typer av värmepumpar kan sänka din energikostnad avsevärt och dessutom minska din känslighet mot elprisvariationer då elanvändningen minskar.

Men vilket alternativ är bäst?

Husets konstruktion och uppvärmningssystem är faktorer som bör ligga till grund för vilken värmepump du väljer.

Bergvärmepump - en investering som betalar sig snabbt  

Att installera en bergvärmepump är en relativt stor investering. Inte minst om ditt hus är beläget långt från berggrunden Då kan det vara bättre att investera i ytjordsvärme, om tomtens storlek tillåter det, eller en luft-vattenvärmepump.

Den låga driftskostnaden för bergvärme gör, med rätt förutsättningar, att investeringen återbetalar sig inom 5–7 år.

Du sparar inte bara energi utan gör även en insats för miljön när du väljer bergvärme, då två tredjedelar av energin är gratis energi i form av lagrad solenergi i berget.

Luftvärmepump – driftsäker med lägre investeringskostnad

Luftvärmepump är den värmepumpslösning med lägst investering. Vid installation av luftvärmepump behöver du varken gräva eller borra i berg eller mark.

Det finns tre typer av luftvärmepumpar: luft-vattenvärmepump, luft-luftvärmepump och frånluftsvärmepump.

Luft-vattenvärmepump 

En luft-vattenvärmepump överför energin från utomhusluften till husets vattenburna värmesystem – och värmer också upp tappvattnet. Beroende på hur du värmer upp huset i dag, kan luft-vattenvärme sänka dina värmekostnader med upp till 60–70 procent. En luft-vattenvärmepump fungerar självklart även när det är minusgrader ute.

Luft-vattenvärmepump är också ett bra alternativ om du inte kan borra för bergvärme eller om du inte har en tillräckligt stor tomt för att anlägga ytjordsvärme.

- Det kan också bli ganska dyrt att återställa marken efter installation av ytjordsvärme om din trädgård behöver anläggas om efter den typen av grävning, berättar Malte Rungård, byggnadsteknisk rådgivare på Villaägarna.

Luft-luftvärmepump 

Luft-luftvärmepump är alternativet för ett hus med direktverkande el (elradiatorer). Värmepumpen utvinner energi från utomhusluften och sprider värmen inomhus med hjälp av en fläkt. Luft-luftvärmepumpen kan inte producera varmvatten utan bara värme. En öppen planlösning underlättar värmespridningen och medför en större besparing. Luft-luftvärmepumpar passar också mycket bra i fritidshus med direktverkande el.

Frånluftsvärmepump

Frånluftsvärmepump kan installeras i hus med mekanisk ventilation och vattenburen värme, golvvärme eller radiatorer och utvinner värmen ur frånluften. Mekanisk ventilation innebär att huset ventileras regelbundet med hjälp av frånluftsfläktar som suger ut den gamla luften. I nyare hus är det vanligt med frånluftsvärmepump. Många hustillverkare installerar gärna denna typ av pump då det är en mindre dyr installation än till exempel en kombination av bergvärme och FTX ventilationsaggregat. En frånluftsvärmepump kan ge stor besparing i mindre, välisolerade villor.

- Däremot suger värmepumpen ut frånluft. Tilluft kommer då i friskluftsventiler vilket riskerar att ge kallras under vintern, säger Malte Rungård.

Kan också användas som luftkonditionering

En luft-luftvärmepump har filter som renar luften från damm och partiklar. Den kan dessutom användas som luftkonditionering på sommaren, skön svalka till låg kostnad.

Det går även att kyla huset med bergvärme och ytjordsvärme, så kallad frikyla.

- Men då blir installationskostnaden högre, säger Malte Rungård

Tipslista för dig som ska skaffa värmepump

  • Gör en energiberäkning på husets energivärden som tittar på hur väl huset är isolerat både vad gäller fönster och väggar. Genom att beräkna energiåtgången kan du avgöra vilka värmepumpar som lämpar sig för ditt hus. 
  • Se över ventilationen när du installerar värmepump.
  • Välj gärna ett fabrikat som har ett auktoriserad serviceföretag i närheten för att undvika att behöva betala dyra kostnader för restid när din pump behöver service i framtiden. 
  • Stirra dig inte blind på inköps- och installationpris. Beräkna kostnaden för din värmepump över minst en femårsperiod där du tar i beaktning hur mycket du sparar i uppvärmningskostnad.

Vill du veta mer om uppvärmning och installation?

Att välja rätt uppvärmning för ditt nya hus är viktigt för både din komfort och budget. Få fler experttips och råd om olika alternativ här!

Radiator.svg

Uppvärmning och installation

Håll koll på ditt värmesystem i Min Villa

I Min Villa skapas en skräddarsydd underhållsplan för ditt hus. Här finns bland annat tydliga instruktioner för hur du genomför kontroller av ditt värmesystem och vilka åtgärder som kan behövas. Du kan också få en påminnelse via mejl när det är dags för kontrollerna.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.