Vattenfall Lars Ejeklint
Vattenfall värmepump
Vattenfall värmepump

Vilken värmepump ska du välja?

Så mycket som 80 procent av din energikostnad för huset går till uppvärmning och vattenvärmning. Det går naturligtvis att påverka. Klimatsmarta val som olika typer av värmepumpar kan sänka din energikostnad avsevärt. Men vilket alternativ är bäst?

- Husets konstruktion och uppvärmningssystem är faktorer som bör ligga till grund för vilken värmepump du väljer, säger Lasse Ejeklint, energirådgivare och klimatcoach på Vattenfall.

Bergvärmepump - en investering som betalar sig snabbt  

Att installera en bergvärmepump är en relativt stor investering. Inte minst om ditt hus är beläget långt från ett berg. Då kan det vara bättre att investera i ytjordsvärme eller en luft-vattenvärmepump.

Den låga driftskostnaden för bergvärme gör, med rätt förutsättningar, att investeringen återbetalar sig inom 5–7 år.

- Du sparar inte bara energi utan gör även en insats för miljön när du väljer bergvärme, då två tredjedelar av energin är lagrad solenergi i berget, säger Lasse Ejeklint.

Luftvärmepump – driftsäker med lägre investeringskostnad

Luftvärmepump är den värmepumpslösning med lägst investering. Vid installation av luftvärmepump behöver du varken gräva eller borra i berg eller mark.

Det finns tre typer av luftvärmepumpar: luft-vattenvärmepump, luft-luftvärmepump och frånluftsvärmepump.

En luft-vattenvärmepump överför energin från utomhusluften till husets vattenburna värmesystem – och värmer också upp tappvattnet. Beroende på hur du värmer upp huset i dag, kan luft-vattenvärme sänka dina värmekostnader med upp till 60–70 procent.

- En luft-vattenvärmepump fungerar självklart även när det är minusgrader ute, säger Lasse Ejeklint.

Luft-vattenvärmepump är också ett bra alternativ om du inte kan borra för bergvärme eller om du inte har en tillräckligt stor tomt att anlägga ytjordsvärme.

- Det är också ganska dyra återställningskostnader efter installation av ytjordsvärme om din trädgård behöver anläggas om efter den typen av grävning, berättar Malte Rungård, byggnadsteknisk rådgivare på Villaägarna.

Luft-luftvärmepump är alternativet för ett hus med direktverkande el (elradiatorer). Värmepumpen utvinner energi från utomhusluften och sprider värmen med hjälp av en fläkt. Luft-luftvärmepumpen kan inte producera varmvatten utan bara värme. En öppen planlösning underlättar värmespridningen och medför en större besparing.

Frånluftsvärmepump kan installeras i hus med mekanisk ventilation och vattenburen värme, golvvärme eller radiatorer. Mekanisk ventilation innebär att luften ventileras regelbundet med hjälp av fläktar. I nya hus är det vanligt med frånluftsvärmepump. Många hustillverkare installerar gärna denna typ av pump då det är en mindre dyr installation än till exempel en kombination av bergvärme och FTX ventilationsaggregat. En frånluftsvärmepump kan ge stor besparing i mindre, välisolerade villor.

- Däremot suger värmepumpen ut frånluft. Tilluft kommer då i friskluftsventiler vilket riskerar att ge kallras under vintern, säger Malte Rungård.

Kan också användas som luftkonditionering

En luft-luftvärmepump har filter som renar luften från damm och partiklar.

- Luft-luftvärmepumpen kan dessutom användas som luftkonditionering på sommaren, säger Lasse Ejeklint.

Det går även att kyla huset med bergvärme och ytjordsvärme, så kallad frikyla.

- Men då blir installationskostnaden högre, säger Malte Rungård.

 

Foto: Vattenfall

Skapa en underhållsplan för ditt värmesystem i Min Villa

I vår digitala tjänst Min Villa har du möjlighet att skapa en underhållsplan för ditt hus. Här kan du exempelvis lägga in åtgärder kopplade till ditt värmesystem, som att byta termostat på radiator. Du kan också se till att få en påminnelse via mejl om när det dags att genomföra åtgärden och dokumentera den i text och bild.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.