Blå himmel med moln
Vit fläkt på vägg
Villakvarter med man vid släpkärra
Vit fläkt på vägg

Viktigt att ventilera huset

En villa är som ett stort hjärta som kontinuerligt behöver nytt syre för att må bra. En god luftväxling påverkar även din hälsa och allmänna komfort. Läs tipsen från Villaägarnas byggnadstekniska rådgivare Patrik Wendelius om hur du kontrollerar ventilationen och fixar eventuella brister.

Vi människor, stora som små, tillbringar en stor del av vårt liv inomhus. Under den tiden är vårt välbefinnande beroende av en fungerande ventilation. Är luftomsättningen långsam koncentreras giftiga gaser från byggmaterial och inredning, fukt och unkna dofter i innemiljön.

– I äldre villor kan husets ventiler ha satts igen eller tapetserats över för att spara energi. Risken med det är att du kan få en förhöjd relativ fuktighet i huset, vilket i sin tur kan leda till mögel och fuktskador. Det är inte bra att hindra huset från att ventileras, konstaterar Patrik Wendelius.

En annan kategori är alla villor där olje- och vedeldning bytts ut mot värmepumpar, direktverkande el och fjärrvärme, vilket inneburit att skorstenens ventilationsförmåga försämrats.

I äldre villor kan husets ventiler ha satts igen eller tapetserats över för att spara energi

Även aktiviteterna i ett hus påverkar innemiljön. Flyttar en barnfamilj in i ett hus som har en perfekt ventilation för ett äldre par kan den nya konstellationen av människor göra att husets ventilationssystem blir underdimensionerat. De är fler som delar på samma luft och de duschar kanske mer. För att ta reda på hur det står till med innemiljön i huset kan man mäta mängden koldioxid och den relativa fuktigheten.

– Den relativa fuktigheten kan husägaren själv mäta med hjälp av en enkel hygrometer som kan köpas för en hundring. Den relativa luftfuktigheten ska ligga mellan 40 och 60 procent, säger Patrik Wendelius.

Koldioxid i ett hus ska ligga runt 380 ppm. När mätaren visar över 1 000 ppm är det en signal på att ventilationen inte är tillräcklig. En koldioxidmätare kostar från 1 500 kronor och uppåt. Förutom mögel och fuktskador i källare, badrum och på vind kan en bristfällig ventilation orsaka allergi, huvudvärk och astma.

Självdrag och mekaniskt system

Det finns två typer av ventilationssystem för villor: självdrag och mekanisk ventilation.

Självdragsventilation innebär att de termiska krafterna skorstenen skapar ett undertryck i huset vilket gör att utomhusluften sugs in genom husets väggventiler eller via spaltventiler i fönstren. Det som händer är att den friska luften värms upp när den kommer in och stiger uppåt som en varmluftsballong. Luften får extra stighjälp av skorsten i ett hus som värms upp av olje- eller vedeldning.

Det som händer är att den friska luften värms upp när den kommer in och stiger uppåt som en varmluftsballong

Huset kan också förses med ett förstärkt självdrag. Då har husägaren försett sitt hus med en rund ”fläktboll” – aspirotor – som hjälper självdraget att suga ut luften ur huset. Den monteras på toppen av skorstenen eller ventilationshuven. Även badrums- och köksfläktar som arbetar kontinuerligt förstärker självdraget. Men hus med självdrag är känsliga för byte av värmekälla.

– Det är viktigt att tänka på att självdraget i skorstenen försämras om man ersätter vedeldning eller oljeuppvärmning av huset med till exempel bergvärme. Det kan man kompensera genom att förse skorstenen med till exempel en aspirotor, eller genom att du vädrar, säger Patrik Wendelius

Hus med självdrag är känsliga för byte av värmekälla

Mekanisk ventilation är den andra formen. Där sker luftväxlingen av inomhusluften med hjälp av elektriska fläktar.

När det gäller mekanisk ventilation finns det tre olika system: frånluftsventilation, till- och frånluftsventilation och FTX-ventilation.

Frånluftsventilation innebär att systemet suger luften ut ur huset. Då skapar fläkten ett undertryck och utomhusluften söker sig automatiskt in i huset via ventiler och andra otätheter.

I ett till- och frånluftssystem sköter fläktar in- och uttransport av luften. Den friska utomhusluften tas in filtrerad och/eller förvärmd till husets olika rum samtidigt som den använda luften ventileras ut.

Återvinner energin i den förbrukade luften

Den tredje varianten är FTX, den enda skillnaden mellan FTX och ett till- och frånluftssystem är att en värmeväxlare finns i ett FTX-aggregat. Det innebär att villaägaren återvinner energin i den förbrukade luften innan den skickas ut i atmosfären.

I hus med mekanisk ventilation uppstår inte problem med luftväxlingen så länge man ser till att systemet fungerar och ventilerna inte stängs igen.

Tittar man på den rena hälsoaspekten är det viktigast att sovrum och vardagsrum har ventiler som kan släppa in luft, eftersom vi tillbringar mest tid där. Om dessa rum saknar ventiler är det enklast att förse fönstren med spaltventiler. Det är också viktigt att luften kan passera dörren i dessa rum. Det måste finnas en springa över eller under dörrbladet.

Vill du veta mer om uppvärmning och installation?

Att välja rätt uppvärmning för ditt nya hus är viktigt för både din komfort och budget. Få fler experttips och råd om olika alternativ här!

Radiator.svg

Uppvärmning och installation

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.