Solceller
solceller montering
solceller montering
Premium

Att tänka på när du installerar solceller

Den tekniska utvecklingen och frikostiga bidrag har gjort att solceller blivit ett hett alternativ för många husägare. Våra experter guidar dig så att du installerar dina solceller på rätt sätt och slipper drabbas av brand eller störningar av elektrisk utrustning.

Solceller är en fantastisk teknik och många solcellsanläggningar installeras just nu runt om i landet. Men den snabba utvecklingen innebär också potentiella risker. Det kräver att valet av installatör måste göras omsorgsfullt. Du får alltså inte installera solceller själv men däremot måste du kontrollera tak, brandskydd och anmäla installationen till rätt aktörer.

Eftersom en solcellsanläggning kommer vara monterad i åtminstone 25 år, är det lämpligt att takets kvarvarande livslängd är lika långlivad.

Ska göras på ett fackmannamässigt sätt

Fredrik Byström Sjödin, expert på installationsteknik-elsäkerhet på Installatörsföretagen berättar att ett tränat öga kan se direkt om solcellsinstallationen är fackmannamässigt utförd.

- Det får inte finnas för många paneler på ett tak och kablarna och växelriktarna bör ligga i någon typ av kanalisation, alltså i en ränna eller i ett rör. Annars kan de skava mot vassa plåtkanter och när de skadas kan de förstöra isoleringen. Till slut kan det i värsta fall uppstå en antändning av brännbart material på taket, säger Fredrik Byström Sjödin.

Vem får installera solceller?

För att montera solcellspaneler måste det vara ett elinstallationsföretag enligt lagstiftningens krav. För att kunna kalla sig det ska bolaget ha en elinstallatör, vara registrerad i Elsäkerhetsverkets register, och ha ett egenkontrollprogram. Ett egenkontrollprogram är ett ledningssystem som beskriver vilken typ av elinstallationsarbeten företaget utför, vem som utför dessa arbeten, och hur de utförs.  

Däremot räknas inte montage av vanlig bärläkt eller stativ och fästelement utan elektriskt material som något elinstallationsarbete. Dessa typer av arbeten kräver med andra ord inte att du anlitar ett elinstallationsföretag.

Certifiering räcker inte

Begreppet certifierad solcellsinstallatör kommer ur ett EU-direktiv som är implementerat i Sverige.

- Problemet är att certifieringen inte har någon koppling till Sveriges regler om att solcellsinstallationen måste genomföras av ett elinstallationsföretag där det ska finnas en elinstallatör, säger Fredrik Byström Sjödin.

Det är alltså ett frivilligt certifikat och en kvalitetsstämpel, men det är ingenting som räcker eller krävs för att man ska få utföra solcellsinstallationer.

Var noga när du väljer elinstallatör

Enligt Fredrik Byström Sjödin är det viktigt att välja elinstallatör med omsorg.

- Ta referenser och fråga hur många anläggningar elinstallationsföretaget gjort tidigare. Ring referenserna och kolla vad de är nöjda med. Det är en så ung bransch så det finns alltid aktörer som är ute efter att klå kunderna på pengar, säger Fredrik Byström Sjödin, men tycker ändå att framtiden ser ljus ut:

- Med ett tydligt regelverk i ryggen och seriösa aktörer som får alltmer kompetens kommer entreprenörer som bara vill jaga fram ett snabbt avslut och ett bra pris att konkurreras ut.

Installera solceller kostnad

Ta in offerter från olika solcellsleverantörer och välj det erbjudande du tycker passar bäst. Om prisskillnaden är stor bör du säkerställa att offerterna är jämförbara, att de innehåller samma delkomponenter. Förutom ett fast pris för en komplett installation, kan du även få en beräkning på hur mycket el solcellerna kommer att producera.

Även i Vattenfalls solcellsguide kan du snabbt och enkelt få en första indikation på hur mycket solceller du kan installera, hur mycket el som du kan få ut från solcellerna samt kostnaden för en nyckelfärdig anläggning.

Se upp för glädjekalkyler från oseriösa företag

Med historiskt höga elpriser i ryggen är det många villaägare som funderar på att installera solceller. Därför är det extra viktigt att vara noggrann när du undersöker alternativet. Det finns nämligen risk att luras av glädjekalkyler från oseriösa solcellsbolag där endast 2022 används som referensår. 

- Förmodligen kommer det dröja länge innan elen är lika dyr som den var under vintern 2022 och 2023. Räkna med att det tar mellan 12 och 17 år innan din investering i solceller har betalat tillbaka sig, säger Malte Rungård. 

Tänk på brandsäkerheten

Solcellanläggningar består av allt fler komponenter och anslutningspunkter som kan orsaka brand. Det finns en risk att de installeras i befintliga byggnader som kanske inte alltid är konstruerade för, eller har elsystem som kan hantera dessa typer av anläggningar.

Enligt Malte Rungård, byggnadsteknisk rådgivare på Villaägarna, finns det därför skäl att kolla upp ditt brandskydd om du bor i parhus eller radhus.

- I vissa fall kan det förekomma krav på att det ska vara minst 2,5 meter från solpanel till brandvägg. Vårt råd är att kontakta den lokala räddningstjänsten för att få reda på vad som gäller där just du bor, säger Malte Rungård.

Kontrollera ditt tak

Malte Rungård brukar tipsa medlemmarna i Villaägarna att kontrollera sina tak när de installerar solceller.

- Eftersom en solcellsanläggning kommer vara monterad i åtminstone 25 år, är det lämpligt att takets kvarvarande livslängd är lika långlivad.

Många gånger innebär en solcellsanläggning även en ny takomläggning. Då behövs ett tydligt samordningsansvar mellan solcellsinstallatör och takentreprenaden, enligt Malte Rungård. Förutom tekniska aspekter, är det viktigt att infästning, hålgenomföringar och taksäkerhet är godkända för det taksystem som ska monteras.

- Det blir ganska besvärligt om ett taksystem med visst antal års garanti tappar sin garanti på grund av att solcellsinstallatören använder ett annat fabrikat eller fel produkter för taksystemet, säger Malte Rungård.

Strunta i hembatterier

Det finns idag en statlig skattereduktion på 50 procent av kostnaden för arbete och material upp till 50 000 kronor vid installation av hembatterier. Trots det tycker Malte Rungård att man i nuläget kan strunta i hembatterier.

- Hembatterier har idag en livslängd på cirka sju år. Det är en kort livslängd som inte ger tillräckligt med vinst. Därför kan man gott vänta några år med den investeringen. 

Glöm inte ALP-blanketten

Innan du börjar bygga ska du skicka in en föranmälan till nätföretaget. När det är frågan om produktionsanläggningar för el som en solcellsanläggning är ska du fylla i en bilaga till föranmälan. Den kallas för ALP-blanketten etc. Tillsammans med installatören ska du skriva under ALP-blanketten och därefter skicka in den till nätföretaget.

- Har inte nätföretaget fått blanketten så får de inte koppla in solcellsanläggningen på nätet, säger Fredrik Byström Sjödin.

Bygglov för solceller på taket

2018 avskaffades kravet på bygglov för solceller som följer takets lutning i de allra flesta fall. Det kan dock krävas bygglov för byggnader som är värdefulla sett från en historisk, kulturhistorisk, estetisk eller miljömässig synpunkt, eller om solcellerna inte följer takets lutning. Fråga din kommun vad som gäller för just din fastighet om du är osäker.

Solpaneler villa

Se till att hitta rätt solcellspaket anpassat till dina förutsättningar och ditt tak på villan. Vill du kanske ha traditionella solpaneler som läggs ovanpå ditt befintliga tak, eller integrerade solpaneler som utgör själva taket? Det sistnämnda är lämpligt om du bygger nytt eller om du ändå ska lägga om taket.

Checklista för att installera solceller

  • Välj en elinstallatör, registrerad i Elsäkerhetsverkets register.
  • Ta referenser på installatörer.
  • Ta in offerter från flera olika solcellsleverantörer
  • Kolla upp ditt brandskydd och kontakta din lokala räddningstjänst för att få reda på vad som gäller där du bor.
  • Kontrollera skicket på ditt tak och vilka garantier som gäller. 
  • Skriv under ALP-blanketten med din installtör och skicka till nätföretaget. 
  • Hör av dig till din kommun om du är osäker på om installationen kräver bygglov.
  • Välj rätt solcellspaket.

Källa: Elsäkerhetsverket, NyTeknik

Vill du veta mer om uppvärmning och installation?

Att välja rätt uppvärmning för ditt nya hus är viktigt för både din komfort och budget. Få fler experttips och råd om olika alternativ här!

Radiator.svg

Uppvärmning och installation

Goda råd om solceller

På Energimyndighetens webbplats kan du få vägledning om solceller:

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.