Vattenfall Lars Ejeklint
Rött fritidshus vid vattnet
Rött fritidshusvid vattnet

Fixa fossilfritt för fritidshuset 

Har du ett fritidshus eller planerar du att köpa ett? Tänk på att se över ditt elavtal och energiförbrukningen. Det kan löna sig inte bara för plånboken, utan även för miljö och komfort, menar Vattenfalls expert Lasse Ejeklint.

Ett genomsnittligt fritidshus förbrukar ungefär 6 500 kilowattimmar per år. Elförbrukningen varierar förstås beroende på bland annat husets karaktär, hur ofta du vistas i ditt fritidsboende och hur mycket underhållsvärme du har på under vinterhalvåret. 

Hur sänker du elräkningen?

Då många fritidshus har direktverkande el som huvudsaklig uppvärmning kan elräkningen stiga under kalla perioder. Så hur ska du tänka kring elen i ditt fritidshus? Vi rådfrågade Vattenfalls energiexpert och klimatcoach Lasse Ejeklint: 

- Förutom att se över isoleringen och täta dörrar och fönster så kan ett sätt att sänka elräkningen och höja komforten vara att installera en luft-luftvärmepump. Den kan spara in 40–50 procent av husets behov av värme.  

8-10 grader lämpligt i underhållsvärme

Att ha underhållsvärme på när du inte vistas i huset är bra för att hålla fukten borta, menar Lasse Ejeklint

- Se dock till att inte ta i för mycket, 8–10 grader brukar vara lagom. För varje grad som temperaturen i huset kan sänkas minskar energianvändningen för uppvärmningen med cirka 4–5 procent, säger Lasse Ejeklint. 

Överväg solceller 

Solceller på fritidshuset är kanske inte det första du tänker på. Men faktum är att det kan bli ett välkommet tillskott, eftersom du kanske visats i stugan sommartid när solen skiner som mest. Då kan du använda din egenproducerade solel till hushållet.

Det är en härlig känsla att tidvis vara självförsörjande i stugan.

- Sommartider blir det ofta ett överskott på el som du kan sälja till bland annat oss på Vattenfall, så att fler kan få nytta av din fossilfria el, säger Lasse Ejeklint.  

Välj rätt elavtal 

Även om du har solceller som periodvis gör dig självförsörjande på el, behöver du ha ett elavtal för den el du köper när solen inte skiner tillräckligt.  

- Tänk på att välja ett fossilfritt elavtal. Hos oss på Vattenfall kan du till exempel välja om din el ska komma från sol-, vind-, vatten- eller kärnkraft. Om du väljer solkraft kommer all din el från solen, även den mörkaste vinternatt, säger Lasse Ejeklint. 

Han trycker även på att det är viktigt att välja ett elavtal som passar dig och ditt fritidshus.  

- Du kan välja mellan elavtal med fast elpris upp till tre år eller välja ett avtal med ett rörligt elpris som följer marknadens upp- och nedgång, säger Lasse Ejeklint.  

Foto: Vattenfall

Energismarta råd för fritidshuset

  • Se till att vinden är torr och är bra isolerad 
  • Byt ut gamla tätningslister i fönster och dörrar – passa på när det är varmt ute 
  • Överväg en luft-luftvärmepump. På så vis kan du spara hälften av uppvärmningskostnaden 
  • Undersök möjligheterna för solceller - framför allt om du är i fritidshuset under sommarhalvåret 
  • Välj ett elavtal som passar dig och dina behov -  både vad gäller avtalsform och hur elen ska produceras 

Så väljer du fossilfri energikälla

Källa: Vattenfall 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.