Modernt hus med pool i skymning
Planritning med penna och linjal
Modernt hus med pool i skymning

Lönar det sig att rita hus själv

Att designa sitt eget hus och genomföra ett byggprojekt är drömmen för många. Men planerar du att rita huset själv, med alla bygghandlingar som ett husbygge kräver, bör du tänka ett varv till. Villaägarnas arkitekt, Christer Bergenudd berättar om riskerna med att rita själv och fördelarna med att anlita en arkitekt.

Efter många byggprojekt bakom sig vet Christer Bergenudd mycket väl vilka kunskaper som krävs för att rita hus. Han menar att det inte är en slump att arkitektutbildningen tar många år.

- En lekman som funderar på att rita hus själv ska nog ta sig en ordentlig funderare på om det är värt mödan. Att anlita en arkitekt kostar, men tänk på att huset du bygger ska hålla i många decennier, så arkitektarvodet är försumbart i ett längre perspektiv.

Kan jag rita mitt hus själv?

- Min erfarenhet som rådgivare åt medlemmarna i Villaägarnas Riksförbund är att det sällan eller aldrig blir ett bra resultat när man ritar hus utan professionell hjälp. Eftersom ett husbygge är en stor investering blir misslyckanden kostbara och då menar jag inte bara de tekniska felaktigheter som bristande kunskaper kan medföra utan också de gestaltningsmässiga och funktionella bristerna som kan uppstå, säger Christer Bergenudd.

Om jag vill designa mitt eget hus, vem ska rita det?

- En engagerad beställare som bidrar med skisser och detaljerade beskrivningar av sin vision är viktigt för ett lyckosamt genomförande av ett husbygge. Men sedan blir det arkitektens uppgift att på grundval av det materialet och i dialog med beställaren gestalta visionen. Ofta, enligt min erfarenhet, blir man överraskad av de lösningar som arkitekten kan åstadkomma i samarbetet med beställaren.

Vad är viktigt när man projekterar och ritar ett hus?

- Gestaltningsprocessen i en husbyggnation utgår från kraven i den gällande detaljplanen och de förutsättningar som tomten ger i form av bland annat omgivande bebyggelse, tillfart, nivåer, vegetation, väderstreck, utblickar och klimatförhållanden. En vettig gestaltning baseras på dessa krav och dessutom de krav som byggnormerna ställer beträffande energihushållning och värmeisolering, fukt- och vattenisolering, ventilation, brandskydd, barnsäkerhet, tillgänglighet och säkerhet mot olycksfall, funktionsmått med mera och, inte minst, de krav som beställaren har, säger Christer Bergenudd.

Min erfarenhet är att det sällan eller aldrig blir ett bra resultat när man ritar hus utan professionell hjälp.

- Jag vill varna för nedladdningsbara ritprogram på nätet, typ SketchUp och Roomsketcher. Dessa kräver byggkunskaper som en amatör inte har. De kan dock hanteras som en kul leksak.

Vad är skillnaden mellan arkitektritat hus och prefab?

- Begreppet arkitektritat hus är märkligt eftersom i stort sett alla hus är arkitektritade men min uppfattning är att begreppet avser att skilja på kataloghus, det vill säga ett standardhus som man kan välja ur en hustillverkares katalog och hus som är utformat av en arkitekt efter dina önskemål och specifikationer. Att göra ändringar och anpassningar i ett kataloghus är svårt och dyrt, säger Christer Bergenudd.

Vilka handlingar behövs för att bygga hus?

Det finns tre kategorier handlingar som behövs i ett byggprojekt: Förslagshandlingar, huvudhandlingar och bygghandlingar.

Förslagshandlingar är de skisser som tas fram och diskuteras med arkitekten. De består av planer, fasader och sektioner samt situationsplan och datorbilder eller ritade perspektiv och ibland fysiska modeller.

Huvudhandlingar baseras på de färdigdiskuterade förslagshandlingarna och består av i princip samma handlingar som förslagshandlingarna men är formaliserade enligt de krav som byggnadsnämnden i respektive kommun kräver. Huvudhandlingarna benämns därför ofta bygglovshandlingar och skall vara fackmannamässigt utförda. De skall omfatta nybyggnadskarta med byggnaden eller byggnaderna inplacerade och måttsatta till tomtgränser och i höjd dessutom planer, samtliga fasader och sektioner måttsatta med huvudmått. Sedan tillkommer bland annat ansökningshandlingar och anmälan om kontrollansvarig.

Bygghandlingarna består av planer i större skala oftast 1:50 där man redovisar ingående delars läge, omfattning och inbördes samband samt hänvisning och måttsättning. Dessutom uppställningsritningar över bland annat trappor och kök samt förteckningsritningar över exempelvis fönster och dörrar.

Detaljritningar och installationsritningar

Detaljritningarna, som ingår i bygghandlingarna, visar hur byggnaden ska utföras och avser instruktioner till bygget om utförande i detalj av grund, stomme, huskomplement mm för montering och hopfogning. Detaljritningar ska anges i större skala, 1:20, 1:10 eller ännu större där så krävs.

Installationsritningar för El, VVS mm ingår också i bygghandlingarna.

Utöver handlingarna ovan tillkommer beskrivningar och förteckningar av delar som inte framgår av ritningarna.

Dessutom bör man teckna entreprenadkontrakt med anlitade entreprenörer enligt ABS18 Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader.

Behöver du guidning inför valet av hus?

Valet av rätt husmodell är viktigt för att uppnå funktionalitet, komfort och stil i ditt nya hem. Läs våra tips för att fatta rätt beslut!

House Construction.svg

Välj rätt hus

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.