Kvinna använder miniräknare
Modellhus och nycklar på ritningar
Hantverkare och kvinna med ritning
Kvinna använder miniräknare

Se upp för prisökningar och konkurser när du anlitar byggare

Just nu är det extra viktigt för dig som anlitar byggare att se över ditt avtal. Höjda materialpriser hotar att skjuta kostnaderna i höjden – vilket både kan innebära konkursrisk för byggföretagen och ökade kostnader för dig. Villaägarnas experter berättar hur du tecknar ett tryggt avtal med din entreprenör.

Inflationen har medfört att kostnaderna för bland annat trä och stål har skjutit i höjden tillsammans med priserna på energi- och drivmedel. Det i kombination med en pressad ekonomi för svenska hushåll slår hårt mot byggföretagen och antalet konkurser ökar. 

Om byggföretaget riskerar konkurs

Vad gäller då för dig som kund om företaget du anlitat är i riskzonen för konkurs? Malte Rungård, rådgivare på Villaägarna förklarar.

– Om byggföretaget går i konkurs väljer konkursförvaltaren mellan två alternativ. Antingen att färdigställa bygget, om det finns pengar att hämta, eller att avsluta byggprocessen. Då står du som kund med ett ofärdigt bygge. Därför är det viktigt att endast betala för arbeten som är godkända och avslutade, det vill säga en prestationsbunden betalningstidsplan.

Kontakta en konkursförvaltare

Det är därför viktigt att i slutskedet genomföra en statusbesiktning om vad som betecknas som ett godkänt arbete. Det har ett värde för vidare förhandling, om du tvingas ta in en ny entreprenör för att färdigställa arbetet. Den nya entreprenören kommer sannolikt inte ta ansvar för tidigare utförda arbeten.

– Om företaget du anlitat går i konkurs kan det vara bra att kontakta berörd konkursförvaltare för hur se de kommer driva vidare konkursen. De kan bland annat ge råd om vad som är skäligt att betala. Om du har betalat företaget i förskott kan du även fråga om det finns möjlighet att få tillbaka dessa pengar. Min bedömning är tyvärr att chanserna är väldigt små, säger Malte Rungård.

Om priserna i ditt avtal plötsligt ökar

Utöver prishöjningar förekommer det också att giltighetstiderna i offerterna från byggföretagen har minskat markant. 

– Har du ingått ett avtal med ett byggföretag, se efter om där finns en prisjusteringsklausul. Då kan priset ni avtalat öka enligt index, säger Anneli Cederschiöld, förbundsjurist på Villaägarna.

En indexreglering innebär en justering av priset beroende på omständigheterna, såsom exempelvis hög inflation. 

Index aktiverar en prisjustering uppåt när en oförutsedd och påtaglig höjning av den allmänna prisnivån avsevärt ökat entreprenörens kostnader. Detsamma gäller åt motsatt håll. Hade prisnivåerna fallit hade index i stället dragit ner priserna.

En indexreglering ska stå i ditt avtal

En indexreglering ska stå i ditt avtal för att få användas av byggföretaget. Även förutsättningarna för indexreglering bör finnas med. 

Många byggföretag kommer nu att avtala om att priset på exempelvis material helt eller delvis ska betalas på löpande räkning.

- Om du inte redan tecknat avtal kan det därför vara extra bra att ha ett bestämt slutdatum när arbetena ska vara avklarade med en bestämmelse om att vite ska utgår vid försening, säger Anneli Cederschiöld.

- När du tecknar avtal med entreprenadindex är det viktigt att utgå från en basmånad från vilken eventuella prisjusteringar utgår. Vill du läsa på om basmånader kan du kika in på entreprenadindex.se, säger Malte Rungård.

Som medlem är du välkommen att kontakta Villaägarnas rådgivare som kan hjälpa dig med om du har eller ska teckna avtal med ett byggföretag. 

Viktigt att tänka på om du ska påbörja ett byggprojekt 

  • Skriv ett detaljerat underlag inför begäran om offert. 
  • Kolla upp byggföretaget du vill anlita och ta referenser 
  • Använd gärna standardavtalet ABS 18 med bestämt start- och slutdatum samt vitesklausul.  
  • Tänk på att i avtalet reglera kostnaden för ÄTA-arbeten. 
  • Vilka försäkringar har företaget och vilka försäkringar bör du ha? 
  • Betala inte i förskott. Gör gärna delbesiktningar inför varje delbetalning. Var beredd på att de flesta byggföretag har en prisjusteringsklausul som innebär att de kan höja det avtalade priset.

Vill du veta mer om budget och finansiering för ditt husbygge?

Bygger du ditt drömhus? Få finansieringsråd och experttips för att spara pengar och få ut mer av din budget!

 

Piggybank.svg

Budget och finansiering

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.