Modellhus och nycklar på ritningar
Modellhus och nycklar på ritningar

Se upp för skenande kostnader när du bygger hus 

Det har blivit- och kommer att bli ännu dyrare att bygga. Pandemin och kriget i Ukraina har drivit upp kostnaderna för material och varor till byggprojekt sedan en tid tillbaka. I många avtal finns en så kallad prisändringsklausul som kan kullkasta avtalade priser och fördyra ditt projekt betydligt.

Kriget i Ukraina kommer att få reell påverkan också på den svenska byggmarknaden. Exakt vilka konsekvenserna blir och vilken omfattning de får är omöjligt att överblicka. Men redan under våren 2021 började materialleverantörer avisera om kraftigt höjda materialpriser på grund av bland annat pandemin  

Har du ingått ett avtal med ett byggföretag, se efter om där finns en prisjusteringsklausul.

Kraftigt höjda materialpriser och sena leveranser  

Pågående projekt påverkas förmodligen redan nu. Kostnaderna för bland annat trä och stål har ökat mycket, likaså priserna på energi- och drivmedel. Brist på komponenter så som halvledarteknik har också lett till en prisökning.  

Utöver prishöjningar förekommer det också att giltighetstiderna i offerterna från byggföretagen har minskat markant.  

Förutom kostnadsökningar har även leveransproblem uppstått när det gäller material och varor till byggprojekt med förlängda leveranstider som följd. Sådant som tidigare kunde levereras på en dag eller vecka kan nu ha en leveranstid på flera veckor eller månader. 

Priserna i ditt avtal kan komma att indexregleras 

- Har du ingått ett avtal med ett byggföretag, se efter om där finns en prisjusteringsklausul. Då kan priset ni avtalat öka enligt index, säger Anneli Cederschiöld, förbundsjurist på Villaägarna.

En indexreglering innebär en justering av priset beroende på omständigheterna, såsom exempelvis hög inflation.  

Index aktiverar en prisjustering uppåt när en oförutsedd och påtaglig höjning av den allmänna prisnivån avsevärt ökat entreprenörens kostnader. Detsamma gäller åt motsatt håll. Hade prisnivåerna fallit hade index istället dragit ner priserna. 

En indexreglering ska stå i ditt avtal för att få användas av byggföretaget. Även förutsättningarna för indexreglering bör finnas med.  

Många byggföretag kommer nu att avtala om att priset på exempelvis material helt eller delvis ska betalas på löpande räkning.  

- Om du inte redan tecknat avtal kan det därför vara extra bra att ha ett bestämt slutdatum när arbetena ska vara avklarade med en bestämmelse om att vite ska utgår vid försening, säger Anneli Cederschiöld. 

För dig som har ett pågående projekt är det nu extra viktigt att inte betala i förskott utan koppla varje delbetalning till redan utfört arbete. 

Viktigt att tänka på om du ska påbörja ett byggprojekt 

  • Skriv ett detaljerat underlag inför begäran om offert. 
  • Kolla upp byggföretaget du vill anlita och ta referenser 
  • Använd gärna standardavtalet ABS 18 med bestämt start- och slutdatum samt vitesklausul.  
  • Tänk på att i avtalet reglera kostnaden för ÄTA-arbeten. 
  • Vilka försäkringar har företaget och vilka försäkringar bör du ha. 
  • Betala inte i förskott. Gör gärna delbesiktningar inför varje delbetalning. 
  • Var beredd på att de flesta byggföretag har en prisjusteringsklausul som innebär att de kan höja det avtalade priset.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.