Dator, avtal, penna och block
Ung hantverkare står på byggställning och sätter upp panel på  ett hus
Hantverkare på byggnadsställning lägger plankor på hus

Därför ska du välja utförandeentreprenad 

För att minska risken för problem i ditt byggprojekt är det viktigt att du ingår skriftligt avtal med rätt entreprenadform. Villaägarnas expertrådgivare förklarar varför utförandeentreprenad, även kallad generalentreprenad, rekommenderas framför delad entreprenad.

En delad entreprenad innebär att du tecknar avtal med flera parter. Om du exempelvis bygger ett hus kan du teckna avtal med en huvudentreprenör som uppför byggnaden samtidigt som du har avtal med en grundentreprenör som gjuter plattan, en entreprenör som utför elarbeten, en som utför VVS-arbeten och en som installerar ventilationen.

Om du istället väljer en utförandeentreprenad tecknar du avtal med en entreprenör som tar ett helhetsansvar avseende samordning med såväl de olika yrkesgruppernas samordning som arbetsmiljöansvaret. Enligt Malte Rungård, byggnadsteknisk rådgivare på Villaägarna, är det alltid det bästa alternativet oavsett om du ska göra en mindre köksrenovering eller tänker bygga ett nytt hus. 

Fem skäl att välja utförandeentreprenad

Här listar vi några av de viktigaste fördelarna med utförandeentreprenad jämfört med delad entreprenad.

  • Du slipper ansvar för arbetsmiljö 

Såväl vid delad entreprenad som utförandeentreprenad ansvarar du för projekteringen. Vad som ingår i en projektering kan variera, beroende på byggets omfattning. I allmänhet omfattar projekteringen bygghandlingar, konstruktions- och andra ritningar. Du blir dessutom ansvarig för arbetsmiljön. Vid utförandeentreprenad ansvarar huvudentreprenören för både projektering och arbetsmiljö. 

- Det finns omfattande regler för arbetsmiljön på en byggarbetsplats, bland annat vad som gäller för att uppföra en byggnadsställning. Skulle olyckan vara framme, och arbetsmiljön inte skötts korrekt, kan du råka ut för dyra sanktionsavgifter eller böter, säger Malte Rungård.

  • Din bevisbörda vid fel blir enklare

Delad entreprenad innebär också att bevisbördan hamnar på dig om något skulle gå fel. Beställaren, det vill säga konsumenten, har bevisbördan för fel i entreprenaden, oavsett entreprenadform. Vid delad entreprenad, där du alltså har två eller flera avtalsparter, måste du dessutom bevisa vilken av avtalsparterna som ansvarar för felet. Om du inte kan det får du själv svara för de kostnader som uppkommer för att få felet avhjälpt.

- Du kanske kan tycka att ett avtal med samordnad utförandentreprenad inte är nödvändigt för att byta några köksluckor. Men anta att du anlitar en köksmontör och en elektriker. En av dem borrar in i ett VVS-rör och skyller på den andra. Då kan du hamna i en problematisk situation, säger Malte Rungård.

  • Du har bara en avtalspart  

Utförandeentreprenad innebär att du bara har en avtalspart. Vid fel i entreprenaden vänder du dig till din avtalspart även om ansvaret för felet slutligen hamnar hos den entreprenör som utförandeentreprenören har anlitat, alltså en underentreprenör till din avtalspart.

- Skulle det till exempel vara fel på elen så reklamerar du till din avtalspart, men inte den entreprenör som din avtalspart anlitat för att utföra elarbetena. Hur din avtalspart i sin tur reglerar mellanhavandet i sitt avtalsförhållande med den anlitade elektrikern behöver du inte bry dig om, säger Malte Rungård.

  • Du får en tryggare kostnadsbild 

Om en utförandeentreprenad är dyrare eller billigare jämfört med en delad entreprenad beror på en rad omständigheter, men ofta blir generalentreprenaden billigare i slutändan. Särskilt om det handlar om ett större byggprojekt eller renovering som pågår över en tid, och om det skulle uppstå något problem längst vägen.

- Priset för delad entreprenad kan till en början vara lägre eftersom du inte behöver betala för de kostnader som är förenat med samordnings och arbetsmiljöansvaret. Om du har goda förkunskaper att driva och leda byggprojekt samt att upphandla och sköta samordningen mellan olika entreprenörer blir kostnaden antagligen lägre. Men det är kanske till priset att du inte kan sköta ditt vanliga jobb, säger Malte Rungård.  

  • Du slipper merkostnad vid försening 

Ytterligare en fördel med utförandeentreprenad är att du slipper eventuella merkostnader om en hantverkare inte dyker upp.

- Låt säga att elektrikern inte dyker upp på utsatt dag och till följd av detta kan den snickare som är hemma hos dig inte påbörja sitt arbete. Snickaren kan då fakturera dig för det tidsglapp som har uppstått, säger Malte Rungård.

 

Olika typer av entreprenad

Utförandeentreprenad 

Du tar fram allt projekteringsunderlag och lägger sedan ut hela entreprenaden på en generalentreprenör som i sin tur avtalar med olika underentreprenörer. Generalentreprenören projektleder och samordnar arbetet.  

Samordnad utförandeentreprenad 

Samordnad generalentreprenad är i stort sett samma projekteringsförfarande som utförandeentreprenad. Skillnaden är att du kanske vill att vissa entreprenörer ska vara underentreprenörer, sidoentreprenörer eller leverantörer. Generalentreprenören tar sedan över dina upphandlade entreprenörer och leverantörer. Det är inte ovanligt att en privat beställare tar fram arkitektritningar men att generalentreprenören tar fram konstruktionsritningar för projektet. 

Totalentreprenad 

Du sluter avtal men en huvudentreprenör som har så kallat funktionsansvar. Det innebär att du tar fram funktionskrav som entreprenören ska uppfylla. Totalentreprenad är vanligast inom industriellt byggande. Totalentreprenad lämpar sig mellan B2B då kravspecifikation är avgörande för funktionskraven är avgörande att anläggning eller byggnaden är i drift.

Delad entreprenad 

Du anlitar flera olika entreprenörer och ansvarar för samordningen av deras arbeten. Du kan också avtala med en av entreprenörerna att ta samordningsansvaret. 

Läs mer om hur du väljer rätt entreprenadform för ditt byggprojekt.

Att välja rätt entreprenadform är avgörande för att husresan ska bli så smidig som möjligt. Läs mer om våra tips och råd!

Hardhat.svg

Allt om Entreprenad

Säkra byggprojektet

Våra avtalsmallar hittar du här

 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.