Dator, block, penna och mobil på bord
Två hantverkare sågar med cirkelsåg
Bygga altan sommar
Bygga altan sommar
Premium

Lär dig bedöma hantverkarnas offerter

Det är dags för renovering och du har vänt dig till ett antal hantverkare med en förfrågan. Men bli inte förförd av en trevlig attityd eller ett lågt pris. Det gäller att kolla vad som står i offerten och inte minst - se vad som saknas. Vi har pratat med några experter på området.

Fredrik Minding, VD på företaget BraByggare, har genom sitt arbete och många egna renoveringsprojekt blivit något av expert som beställare av hantverkstjänster.  

Vad tydlig när du begär in offert 

Att vara tydlig när du begär in en offert från en hantverkare är viktigt, menar Fredrik. Vad är det uppdraget gäller? Skriv ner allt du kommer på - var så specifik du kan i samtliga delar. Det är bästa sättet att undvika missförstånd. 

Det är lättare att jämföra olika offerter om de innehåller samma poster. Skriv ett detaljerat underlag på vad du som beställare vill genomföra och specificera poster som omfattning, material med mera.                              

Är priserna inklusive eller exklusive moms? 

Lena Rönngren, chef för Villaägarnas rådgivning menar att om det inte anges om priset är exklusive eller inklusive moms ska du som konsument utgå från att det är inklusive moms. Det är bättre att klargöra detta innan för att undvika diskussioner i efterhand. 

Hur mycket ROT-avdrag kan du göra? 

Vissa företag anger arbetskostnaden efter det att ROT-avdraget är gjort. Då gäller det att du verkligen har rätt att få ROT-avdrag på den summan, det vill säga att du inte redan utnyttjat årets kvot. Kontrollera också att din inkomst är tillräcklig för maximalt ROT-avdrag.  

Lena menar att om det är viktigt att kunna göra ROT-avdrag på arbetena så bör det framgå av offerten eller avtalet att det ska göras. 

Det är hantverkaren som sköter pappersarbetet för att få ROT-avdrag och en del företag vill inte ta på sig detta, särskilt om det gäller mindre arbeten.  

Kom ihåg att fråga om städningen  

När du möter en trevlig hantverkare som ska förverkliga dina drömmar är det lätt att glömma frågor om byggstädning och bortforsling av skräp. Annat som är lätt att missa är om transporter, resor och material ingår.   

Fast eller löpande pris 

Vilka är fördelarna med fast respektive löpande pris? Fredrik menar att ett löpande pris kan fungera för mindre okomplicerade uppdrag. Får du ett fast pris finns alltid ett visst risktillägg inräknat, vilket gör att priset blir lite högre. 

Trots det rekommenderas alltid fast pris för större arbeten. Ett fast pris innebär att risken hamnar hos hantverkaren. Hantverkaren kan bedöma kostnaden och även påverka sitt eget arbete genom att till exempel jobba snabbare. Så kallat takpris är en variant av fast kostnad - men det är ganska ovanligt att man använder det. 

Även om man har avtalat om fast pris kanske man under arbetets gång kommer på att man vill ha, eller att det krävs, tilläggsarbeten. Det är bra om det i offerten framgår timkostnad för tilläggsarbeten. 

Ska du välja den billigaste offerten? 

På BraByggare märker Fredrik att fler tittar på omdömen om företagen innan de tackar ja till en offert. Kunderna är angelägna om att hitta kunniga hantverkare som man kan lita på. I förlängningen kan det även innebära att en duktig hantverkare verkligen kan få betalt efter förtjänst.  

Fredrik har en tumregel som innebär att det i princip räcker att ta in offerter från tre olika företag för att kunna göra ett bra val. Om åtminstone två av tre ligger inom samma prisspann får du en bra kostnadsbild. Två offerter med en markant prisskillnad kommer däremot indikera att någon är ute och cyklar.  

Avtala om materialval  

Något som flertalet undrar är om man ska ställa krav på kvaliteten på materialen i offerten eller avtalet. Fredrik menar det är "finlir" om det inte är en arkitekt inblandad som kan ha sådana krav. 

Ytmaterialet väljer konsumenten oftast själv men vad som finns därunder är svårt att ha koll på som vanlig konsument. Sedan finns det förstås särskilda krav för hur man ska bygga exempelvis badrum. 

Även om du har en specifik materialspecifikation kan det vara lämpligt att låta entreprenören komma med förslag om likvärdiga produkter till bättre pris. Det viktiga är att det är du som beställare som får avgöra om produkten är godtagbar.  

Du kan också be om entreprenörens kontakter till hans eller hennes leverantörer av material. Då kan du själv diskutera och förhandla om materialval och pris.  

Rent juridiskt gäller att om inget särskilt är avtalat när det gäller material och standard har hantverkaren rätt att använda det billigaste materialet och bygga enligt enklaste standard. 

Om man har några särskilda önskemål för material och utförande är det alltså viktigt att detta framgår av offerten eller avtalet, säger Lena Rönngren. 

Tidsåtgång i offerten 

Kan man få en uppskattning av tidsåtgång i offerten? Lena menar att tidsplanen ofta inte kommer in förrän man skriver själva avtalet. Att arbetet inte blir klart i tid är också ett vanligt skäl till tvister. 

Många kan berätta om hantverkare som försvinner iväg på andra uppdrag medan man förgäves väntar på att de sista listerna ska skruvas fast. Se därför till att ha med färdigställandedatum i avtalet och lägg in ett vite vid försening. Eller gör en överenskommelse om att slutbetalning inte sker förrän allt är klart. 

Slutrådet blir: "Se till att ha det skriftligt!" Det gäller inte bara offerten, utan även att få avtalet på pränt när du valt klart bland dina offerter. 

Läs mer om hur du väljer rätt entreprenadform för ditt byggprojekt.

Att välja rätt entreprenadform är avgörande för att husresan ska bli så smidig som möjligt. Läs mer om våra tips och råd!

Hardhat.svg

Allt om Entreprenad

7 varningstecken i offerten

  • Offerten är dåligt specificerad. 
  • Organisationsnummer, företagsuppgifter och kontaktuppgifter saknas.
  • Det anges inte om priset är inklusive eller exklusive moms.
  • Krav på att du ska bestämma dig snabbt.
  • Förskottsbetalning krävs.
  • Delad entreprenad. 
  • Det saknas uppenbart delar i specifikationen – de kan då komma som otrevliga överraskningar och kostnader senare i processen.

Ta hjälp av Min Villas gör det själv-guider!

I Min Villa hittar du flera detaljerade gör det själv-guider för olika bygg- och renoveringsprojekt. Där kan du också samla kvitton, avtal, foton med mera i ditt digitala arkiv. Har du frågor kan du kontakta våra experter inom bygg.