Stimulera småhusbyggande och värna boendemiljön

Idag byggs det alldeles för få småhus. Vi vill att fler ska kunna förverkliga sin husdröm och att villaområdena får förbli småhusområden med en attraktiv boendemiljö. Därför vill vi motverka ovarsam förtätning och kämpar för att bibehålla de naturvärden som omger våra småhusområden.