Fötter på stege

Låt byggproffsen ha arbetsmiljöansvaret 

Syftet med reglerna på arbetsmiljöområdet är bland annat att undvika ohälsa och olyckor. Arbetsmiljöverket ser nu över alla sina föreskrifter, men tyvärr tycker myndigheten att privatpersoner som anlitar flera hantverkare för samma byggprojekt (delade entreprenader) ska vara ansvariga för arbetsmiljön även i fortsättningen.

Arbetsmiljöreglerna för delade entreprenader är så krångliga att småhusägare och andra konsumenter inte förstår dem. Reglerna gör det visserligen lätt att sätta dit konsumenter för brister i arbetsmiljön, men de leder knappast till bättre arbetsmiljö. Om Arbetsmiljöverket vill förbättra arbetsmiljön på riktigt borde myndigheten se till att arbetsmiljöansvaret lyfts över på byggfirmorna som är proffs.

Konsumenter utgår ifrån att byggfirmor vet vad de gör

Arbetsmiljöverkets regler gäller alltid oavsett om en småhusägare, ett företag eller någon annan är kund till en byggfirma. Har du som konsument anlitat en byggfirma för projektet och inte kommit överens om något annat, övertar byggfirman ditt arbetsmiljöansvar (byggherreansvar) automatiskt. Det gäller oavsett om du ska måla om i köket eller bygga en hel villa. Om du däremot anlitar flera hantverkare (delad entreprenad), har du kvar arbetsmiljöansvaret. Det innebär att du som privatperson ska se till att arbetet bedrivs på ett säkert sätt och ansvarar för brister i arbetsmiljön.

Grundproblemet med både nuvarande och föreslagen ordning är att de flesta konsumenter inte har några kunskaper om olika former av entreprenader och hur deras arbetsmiljöansvar påverkas om de anlitar en eller flera hantverkare för projektet. Konsumenter vet heller inte hur olika byggarbeten ska utföras på ett säkert sätt ur arbetsmiljösynpunkt. I praktiken lär därför konsumenters arbetsmiljöansvar vid delade entreprenader inte spela någon större roll för hur säkert arbetet bedrivs.

Konsumenter tänker på ungefär samma sätt när de anlitar byggfirmor, som när de åker tåg eller flygplan. De utgår ifrån att bolagen som har anlitats – oavsett om det gäller hantverkstjänster eller persontransporter - vet vad de gör.

Det arbetsmiljöansvar som läggs på dem är alltför svårbegripligt och därför inget de tar till sig. Vad konsumenter har i åtanke när de anlitar hantverkare, är att de vill få köket eller badrummet renoverat. De saknar kunskaper för att kunna ta initiativ till att avhjälpa eventuella säkerhetsbrister vid byggarbetenas utförande.

Bättre arbetsmiljö om ansvaret vilar på byggfirmorna

Villaägarna anser att man borde vända på arbetsmiljöansvaret när konsumenter anlitar byggfirmor. Det vore bättre att låta byggfirmorna stå för arbetsmiljöansvaret, även vid delade entreprenader. Det är ju byggfirmorna, som vet hur arbetena ska bedrivas på ett säkert sätt. Om ansvarsområdena överlappar varandra vid en delad entreprenad, får ansvaret delas mellan byggfirmorna. Även om det kan vara svårt att avgöra vems ansvaret är i vissa fall, så förbättrar det säkerheten vad gäller arbetsmiljön.

Om arbetsmiljöansvaret vid delade entreprenader ska ligga kvar på konsumenter även i fortsättningen, är det visserligen enkelt att ställa småhusägaren till svars om något händer, men det blir ju ingen förbättring av arbetsmiljön. Reglerna borde ju snarare vara upplagda så att arbetsmiljön blir säkrare.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.