Familj sitter i bil

DEBATT: Bygg småhus för att locka arbetskraft att flytta upp

Skellefteå, Boden och Luleå är några av de norrländska kommuner som behöver locka till sig storstadsbor för att få nya industrietableringar att gå runt. Villaägarna tipsar nu kommunerna om det att det finns ett snabbspår som gör det möjligt att bygga nya småhusområden.

Mäklarsamfundet skrev den 14 mars på DN debatt att småhus är nyckeln för att de tre kommunerna ska kunna locka till sig arbetskraft, men att kommunerna ändå satsar på att bygga flerbostadshus.

I Skellefteå kommun bygger Northvolt en fabrik som ska producera litiumjonbatterier för elbilar och lagring av energi som beräknas stå klar 2025. I Boden ska H2 Green Steels nya stålverk producera fossilfritt stål före 2030 och i Luleå utvecklar LKAB en industripark för att utvinna fosfor med driftstart 2027. Jobben som skapas genom den massiva industrietableringen i norr ställer krav på rekrytering av flera yrkesgrupper – allt från ingenjörer till lagerarbetare. Enligt en rapport från regeringens samordnare är den främsta utmaningen för att satsningarna ska lyckas just inflyttningen.

De nya industrierna skapar mer än 20 000 nya jobb och befolkningsmängden beräknas öka med 100 000 personer.

Uteblivna skatteintäkter på drygt 1,5 miljarder

Enligt Mäklarsamfundet kan en otillräcklig nyproduktion av småhus och en alltför trögrörlig villamarknad försena industrietableringen med upp till fem år. Det är en fördröjning som skulle resultera i uteblivna skatteintäkter på 805 miljoner kronor för Boden och 765 miljoner kronor för Skellefteå.

Självklart måste kommunerna och regeringen agera snabbt för att få fram de bostäder som inflyttarna efterfrågar.

Inför högskoleantagningen brukar Luleå tekniska universitet gå ut med en reklamkampanj i Stockholms tunnelbana för att locka ungdomar att kombinera universitetsstudier med skidåkning. På samma sätt borde Norrlandskommunerna nu ta chansen att locka storstadsbor och andra att förverkliga sina småhusdrömmar genom att flytta upp till jobben. Och att få norrlänningar som flyttat ner att flytta hem igen.

Visst behöver kommunerna ta fram fler villaplaner och underlätta för de som vill flytta från villan för att öka rörligheten på småhusmarknaden och regeringen sluta straffbeskatta de som flyttar. Vi har också argumenterat för att kommunala flyttlotsar kan vara ett sätt att hjälpa äldre som vill flytta och som inte har anhöriga att luta sig mot. Vi står också bakom förslag om sänkt reavinstbeskattning, framför allt för de som har bott länge i sina hus.

Kommunen får ta bort kravet på bygglov

Men vi vill också tipsa om det snabbspår som finns i plan- och bygglagen och som innebär att kommunen får ta bort kravet på bygglov vid ny exploatering av områden med småhusbebyggelse. Annars är det normala att kommunen först detaljplanerar och att byggherren sedan söker bygglov, men här kapar man alltså ett led.

Kommunen kan helt enkelt befria alla eller en del av de bygglovspliktiga åtgärderna inom ett planområde från krav på bygglov. Det bygger på att planen antingen är så detaljerad att åtgärderna framgår eller att de preciseras genom beskrivningar och hänvisningar till bifogade ritningar. Om byggherren vill avvika från sådana preciseringar krävs bygglov. Tiden för lovbefrielse kan sammanfalla med genomförandetiden, men den kan också vara kortare eller längre.

Den här möjligheten har inte utnyttjats särskilt ofta. Här har Norrlandskommunerna ett verktyg som innebär en unik möjlighet att bygga småhus för att locka kompetens.

Debattartikeln publicerades i Norbottens-Kuriren den 12 april 2023

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.