Villaägare vill se nya bostadsområden – inte förtätning

En undersökning från Villaägarna visar att småhusägare i Stockholm vill bevara naturområden, snarare än att villor rivs för att ge plats åt flerfamiljshus. De efterfrågar bättre bostadsplanering så att nya bostadsområden med effektiv kollektivtrafik kan etableras tre-fyra mil från Stockholm.

Det förekommer en omfattande förtätning av villaområden i Stockholm och dess kranskommuner. Villor rivs för att ge plats för flerfamiljshus och mindre bostadsrättsföreningar. I en enkät har vi undersökt vad Villaägarnas medlemmar anser om denna förtätning, som på sina håll innebär att småhus avvecklas som boendeform och att närliggande grönområden bebyggs.

En bild som visar citattecken-ikon i svart-vitt.

Vår undersökning visar att det finns stor efterfrågan på en politik som innebär att människor kan bosätta sig längre ut från centrum, men ändå ha tillgång till arbetsmarknaden i staden via snabb och effektiv

Håkan Larsson

Negativa till rivningsvågen

När det gäller rivning av villor för att ge plats för mindre bostadsrättsföreningar, som består av parhus och attefallshus, är 74 procent av medlemmarna negativa till detta. 82 procent av medlemmarna är emot rivning av villor för att ge plats för flerfamiljshus. De som bor i villaområden är starkt emot rivningsvågen, som eldas på av ogenomtänkt bostadsplanering och starka byggbolag.

- Trots att en klar majoritet vill bo i småhus, står småhusen för endast 13 procent av den totala bostadsproduktionen i Stockholms län. Situationen förvärras ytterligare av att småhus rivs för att ge plats för flerbostadshus. Det påminner om de ogenomtänkta massrivningarna som skedde på 60-talet. Även ur ett klimatperspektiv är det huvudlöst att riva fungerande småhus och bygga nya flerfamiljshus, säger Håkan Larsson, chefekonom på Villaägarna.

Naturområden värderas högt

Hela 89 procent av villaägarna är emot att naturområden och parker i närheten bebyggs. Forskning visar att parker och naturområden nära bostaden påverkar hälsan positivt samt minskar risken för sjukdom.

- Resultatet av vår undersökning går i linje med forskningen och visar att närliggande parker och naturområden värderas högt av de boende. Man köper ju inte bara huset och tomten, utan även närområdet med pulkabacken, gungorna i parken och skogsgläntan där hunden rastas. I samhällsplaneringen verkar dessvärre inte parker och naturområden värderas särskilt högt, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg.

Behövs samordnad bostadsplanering

När det gäller hur fler bostäder ska byggas i Stockholmsområdet, visar undersökningen att villaägarnas medlemmar vill se ett strategiskt omtag. Hela 85 procent vill att det planeras för helt nya bostadsområden tre-fyra mil från Stockholm med effektiv kollektivtrafik, så att man kan ta sig till Stockholm City på mindre än 30 minuter.

- Vår undersökning visar att det finns stor efterfrågan på en politik som innebär att människor kan bosätta sig längre ut från centrum, men ändå ha tillgång till arbetsmarknaden i staden via snabb och effektiv kollektivtrafik. För att det ska bli möjligt behövs en mer samordnad regional samhällsbyggnads- och trafikpolitik i Stockholms län, säger Håkan Larsson.

Läs enkätsvaren i undersökningen

Debattartikel i Dagens Samhälle

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.