Villaägarna utser Sveriges bästa småhuskommuner

Älvdalen och Habo toppar listan över landets bästa småhuskommuner 2021. I ett index som Villaägarnas Riksförbund tagit fram mäts de viktiga ingredienserna för en attraktiv boendemiljö.

Undersökningen som täcker landets samtliga kommuner skiljer bland annat på landsbygdskommuner och övriga kommuner. Gruppen övriga innefattar storstads- och pendlingskommuner. Index indikerar vilka kommuner som satsar på de boendeformer som invånarna efterfrågar. 

Byggnation av småhus avgörande 

Vad som också är avgörande är givetvis hur många småhus en kommun bygger, hur många småhus den planerar för och hur många av dessa planer som också förverkligas. 

- Kommuner som gör medvetna och långsiktiga satsningar och som försöker bejaka en stark efterfrågan på småhus placerar sig generellt högt, säger Daniel Liljeberg, samhällspolitisk chef. 

Även faktorer som låg inbrottsrisk och låga kommunala taxor för bland annat VA och sophämtning påverkar resultatet.  

Älvdalen och Habo bäst 

Älvdalen är årets bästa småhuskommun i kategorin landsbygdskommun, Habo toppar listan av ”övriga” kommuner. Habo tar vara på sitt läge som pendlingskommun och har över tid prioriterat småhus. Älvdalens framgång beror bland annat på att kommunen har realiserat byggplaner och kan erbjuda en storslagen fjällmiljö.  

Rapport

Här kan du läsa undersökningen i sin helhet:

Sveriges bästa småhuskommun

För mer information

Jonathan Lindgren
Expert på kommunala tjänster, Villaägarnas Riksförbund
Telefon: 070-558 69 77