Nilgäss
Kärrsnäppa
Leopardsnigel
Stenmård
Nilgäss

Invasiva arter är ett hot mot biologisk mångfald

P-A Åhlén vid Svenska Jägareförbundet har intervjuats av Jonathan Lindgren på Villaägarnas samhällspolitiska avdelning. Han berättar om sitt arbete med att bekämpa invasiva arter. P-A Åhlén leder ett team med jägare som under flera år framgångsrikt arbetat med att stoppa den invasiva arten mårdhund från att etablera sig i norra Sverige.

- Stenmård är en invasiv art som tar sig in i ett nytt ekosystem kan orsaka en enorm förödelse på bekostnad av etablerade arter, säger Åhlén. 

Åhlén berättar om det senaste tillskottet i vår fauna, den lilla stenmården, som via liftande i lastbil tagit sig till Bromölla i Blekinge där nu ett okänt antal stenmårdar misstänks bo.

Vad är en invasiv art?

Invasiva främmande är arter som med människans hjälp flyttats från sin ursprungliga miljö och i sin nya omgivning börjar sprida sig snabbt och orsakar allvarlig skada för ekosystem, infrastruktur eller människors hälsa vilket medför stora kostnader för samhälle och enskilda.

Villaägarens mardröm

Varje år orsakar arten skador för miljarder då den tar sig in i hus för att bygga bo på vindar och i husväggars isolering. Djurets gnagande på kablar orsakar bränder och fordonshaverier. Djuret uppskattar värmen i en svalnande motor på en bil och kryper in där den sedan hittar kablar att gnaga på. 

En läckande oljeslang kan sedan bli början på en brand. För villaägare är djurets etablering ett mardrömsscenario med höjda försäkringskostnader och säkerhetsrisker som följd. 

Rapportera fynd av invasiva främmande arter

Jakten på djuret i Sverige sker idag ad hoc efter observationer. För att Åhlen och hans erfarna team med jägare effektivt ska kunna bekämpa djuret och förhindra en etablering krävs att djuret tas upp i den nationella listan av invasiva arter. Något som i dagsläget inte skett. 

Kunskap om var arterna finns är grunden för arbetet med invasiva främmande arter. Det är därför mycket viktigt att fynd rapporteras in. Alla inrapporteringar hamnar till slut i Artportalen. Arbetet med invasiva främmande arter involverar flera aktörer. Kommunen, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten är några av dem.

Åhlén menar att det finns flera invasiva djurarter, som till exempel mördarsnigeln som kunde gå från förrymda liftare till att idag finnas överallt i landet.

Anpassad till människans miljöer

Stenmården påminner om skogsmården men har en något längre svans, ett längre avsmalnat huvud och mindre, mer avrundade öron som också sitter bredare isär.

Stenmården är i hög grad anpassad till människans miljöer som jordbruksmark, byar, större samhällen och även städer. Den är nattaktiv och söker vila i övergivna räv-, ekorr- eller större fågelbon. Den kan också bo i uthus eller på vinden i boningshus. Annars föredrar den öppna lövskogar och höglänta klipplandskap.

Finns i södra och mellersta Europa

Stenmården förekommer i stora delar av södra och hela mellersta Europa och är känd för sin förkärlek att bita kablar i hus och motorrum på fordon.

Problemen med invasiva främmande arter i Sverige ökar i takt med att vi blir fler människor, och att vi reser mer. Vi har också en ökad världshandel där vi både medvetet och omedvetet flyttar arter mellan ekosystem. I Sveriges natur finns idag över 2 000 främmande arter och drygt 400 av dessa räknas som invasiva.

Fastighetsägarens ansvar

Den som äger en fastighet har ett eget ansvar att vidta åtgärder om det finns EU-listade invasiva främmande arter vid den egna fastigheten. Landlevande ryggradsdjur och vattensköldpaddor är undantagna. Ansvaret gäller för alla som äger fastigheter, det vill säga:

  • privatpersoner
  • kommunala och statliga fastighetsägare
  • bolag som äger fastigheter.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.