Kedjehus med buskar och träd framför

Stenmården biter sönder kablar i bilar  

Stenmården är ett främmande mårddjur som har börjat sprida sig i landet. De ser gulliga ut, men är något av skadedjurens värsting. Utomlands är stenmården känd för sin underliga förkärlek att bita sönder kablar i bilar och att gräva gångar/bygga bo i isoleringen i hus. Skadorna kan i ett enda fall uppgå till 100 000-tals kronor. Nu uppmärksammas stenmårdens spridning i riksdagen.

Gör vi inget åt stenmården, kan det bli som med den spanska skogssnigeln (mördarsnigeln). Snigeln hamnade på 70-talet mellan stolarna hos Jordbruksverket och Naturvårdsverket. Ingen gjorde något. Mördarsnigeln är nu ett rejält gissel för småhusägare från Ystad i söder till Vilhelmina i norr. 

Det är detta som har fått riksdagsledamoten Kjell-Arne Ottosson (KD) att reagera och ställa en skriftlig till klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S) om vilka åtgärder som regeringen tänker vidta för förhindra att stenmården etablerar sig i landet. 

Stenmården finns i Skåne och Blekinge 

Den första stenmården upptäcktes nära gränsen mellan Kristianstads och Bromölla kommuner år 2018. Nu har den även siktats i västra Blekinge. Så den sprider sig allt mer. 

- Jag tror att det är viktigt att stoppa stenmårdens utbredning medan tid är. Erfarenheten från kontinenten visar att skadekostnaderna kan bli enorma för dem som drabbas av stenmårdens framfart. Bor du inom tre mils radie från Bromölla i östra Skåne, befinner du dig inom högriskområde för stenmård. Då kan det vara idé att kika extra noga på övervakningsfilmer, om du har en övervakningskamera uppsatt, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg. 

Stenmården väger som vuxen ungefär 1,5 kilo och är knappt en halvmeter lång. Mården är nattaktiv och klättrar extremt bra. Stenmården gillar miljöer med hus, bilar och god tillgång till föda, till exempel soptunnor och komposter. Något som finns i småhusområden. 

Sönderbitna ledningar och förstörd isolering 

Mårdarna flyttar gärna in på din vind och bygger bon i isoleringen där. Stenmården har även en närmaste sjuklig besatthet av bilar. De biter helt enkelt sönder kablarna i bilarna, även bromsledningar kan skadas. Enbart i Tyskland orsakade mårdarna 214 000 försäkringsskador på bilar år 2017, arten finns på hela kontinenten och orsakar miljardbelopp i skador varje år.  

Stenmården har vassa klor och tänder. Ett tecken på att det finns stenmård i huset är därför skrapmärken på fasader och väggar. Likaså ruttnande kadaver från bytesdjur som fåglar, gnagare och fiskar. Stenmården tuggar sig igenom byggnadsmaterialet och biter sönder isolering, elkablar, vattenledningar och tak. Det kan även lukta från djurspillning, som i sig kan förstöra byggnadsmaterial. Om stenmårdarna förstör isoleringen, kan uppvärmningskostnaderna öka för huset. När djuren biter sönder elledningar, kan det i värsta fall leda till brand medan sönderbitna vattenledningar och tak kan orsaka vattenskador.  

- Det är redan flera villaägare som har fått in stenmård i sina hus i Bromölla. Naturvårdsverket har gett oss i uppdrag att fälla tio stenmårdar. Vi har fått tag i två stycken så här långt. När vi har lyckats med åtta stycken till, behöver myndigheten fatta ett nytt beslut om vad som ska hända med stenmårdarna, berättar Per-Arne Åhlén, Projektledare för invasiva arter på Jägarförbundet.

Klassas inte som invasiv art 

Så som det är nu betraktar Naturvårdsverket  stenmården som en främmande art men än så länge är den inte klassad som invasiv  art. 

- Det här innebär att vi inte alls har samma möjligheter att söka efter stenmårdarna och oskadliggöra dem, som om Naturvårdsverket hade klassat stenmården som en invasiv art. Nu är vi helt beroende av att privatpersoner tipsar oss om var stenmårdarna finns. I och med att stenmårdarna är nattaktiva, upptäcker många dem inte på egen hand, utan blir medvetna om dem, först när de fastnar på en övervakningskamera, säger Per-Arne Åhlén. 

Fotografi av stenmård. Fotograf: Zefram.

Har du upptäckt en stenmård?

Har du upptäckt en stenmård, tipsa gärna Jägarförbundet. Det gör du på tipsaframmandearter@jagareforbundet.se eller 070-339 93 26. Berätta även på vilken plats som djuret upptäcktes.

Tipsa även gärna på info@villaagarna.se. 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.