Fler hus i norr är ett måste för att attrahera arbetskraft

Ökat småhusbyggande är nödvändigt för norra Sveriges långsiktiga tillväxt. Att vara platsen som möjliggör människors husdrömmar är nödvändigt för att locka kompetent arbetskraft att flytta upp.

Vi har stora utmaningar i det rådande konjunkturläget kring bostadsbyggandet men vi vet samtidigt att planeringsprocesser tar tid och att det som planeras nu möjligen kan byggas när vi kommer ur denna lågkonjunktur. Därför att det oerhört viktigt att kommunerna fortsätter att planera för framtiden och att vi fokuserar bortom rådande ekonomiska läge.  

Människor i storstäder som vill flytta norrut har ofta en dröm om att kunna bygga sitt hus och skapa ett nytt liv

Ökat småhusbyggande är nödvändigt för Umeåregionens långsiktiga fortsatta tillväxt och för att vara attraktiva kommuner. Umeå kommun måste tänka om när det gäller bostadspolitiken och satsa mera på ett ökat småhusbyggande. Detta är nödvändigt för att kunna locka mera kompetens till de kommuner som vill utvecklas. Många människor som bor i storstäder och som vill flytta norrut har ofta en dröm om att kunna bygga sitt hus och skapa ett nytt liv med fina kvaliteter i sitt boende.

För stort fokus på att bygga lägenheter

Villaboendet har en speciell plats i många människors hjärtan. Det är i trädgården vi kan finna ro och frid, bortom stadens larm och stress. Det är en plats där vi kan odla och där barnen kan känna gräset mellan sina tår. För många är det en dröm som de strävar efter att uppfylla, inte minst för människor från norra Norrland som flyttat söderut men längtar hem.

Under de senaste årtiondena har produktionen av småhus minskat och bostadsmarknaden haft ett stort fokus på byggande av lägenheter. Vi behöver en mångfald av boendeformer och en utveckling av småhusbyggandet.

Endast 10 procent av byggandet blir småhus

Det kommunala planmonopolet ger kommunpolitikerna en enorm makt, men trots stor efterfrågan på tomter för egnahem har många kommuner inte lyssnat på detta. För trots att 7 av 10 vill bo i småhus driver kommuner, oavsett partifärg, på för det höga och täta. Under de senaste 10 åren har produktionen av småhus endast utgjort 23 procent av det totala utbudet i landet.

Vid förra sekelskiftet präglades samhället av egnahemsrörelsen, som strävade efter att erbjuda arbetarklassen och medelklassen möjligheten att äga sitt eget hem. Rörelsens ideal handlade om att erbjuda människor en bättre livskvalitet och en tryggare boendemiljö. Dessa ideal borde vara vägledande även idag när kommuner planerar och bygger bostäder.

Ett ökat småhusbyggande är avgörande

Vi vill påstå att för Västerbotten och Norrbotten är ett ökat småhusbyggande helt avgörande för att locka arbetskraft till de stora industriinvesteringarna. En brist på småhus gör att färre flyttar norrut, vilket kan fördröja investeringarna och resultera i förlorade skatteintäkter för kommunerna. Därför måste det finnas ett bostadsutbud som motsvarar efterfrågan.

För att lyckas med bostads- och kompetensförsörjningen i Umeåregionen krävs åtgärder från både regeringen och Umeå kommun.

Kommunerna måste planlägga för framtiden

Regeringen kommer att införa en så kallad "planeringsstimulans" för ökat småhusbyggande, just för att öka utbudet av planerad mark för småhus. Men för att detta också ska leda till ökat småhusbyggande måste kommunerna i Umeåregionen fatta beslut om att planlägga fler områden för småhusbyggande. Visserligen råder det just nu kris på byggmarknaden, men planläggningsprocessen tar tid, och om de rätta besluten fattas nu, står kommunerna redo när konjunkturen väl vänder.

En majoritet vill bo i småhus. Genom att återgå till egnahemsrörelsens ideal och planera för ökat småhusbyggande kan Umeåregionens kommuner säkerställa att fler kan förverkliga sina villadrömmar till en rimlig kostnad. Ökat småhusbyggande är dessutom helt nödvändigt för att locka människor till denna expansiva region.

Bilden av Umeåregionen ska vara en plats där människor kan förverkliga sina husdrömmar.

Anders Nilsson, Ordförande Villaägarna i Umeåregionen

Håkan Larsson, Samhällspolitisk chef Villaägarnas Riksförbund

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.