Småhusbyggande - låt efterfrågan styra byggplanen

Många drömmer om att bo i småhus, men idag byggs det mest flerfamiljshus. Vi vill att fler ska kunna förverkliga sin husdröm och att villaområdena får förbli småhusområden där gemenskap och sammanhållning råder. Därför vill vi motverka ovarsam förtätning.