Man som bläddrar i lagbok
Man som bläddrar i lagbok

Remissyttranden

Villaägarnas Riksförbund är en given remissinstans när det gäller beskattningsförslag och andra frågor som rör villkoren för att äga och bo i småhus.

Remissyttranden 2021

Remissyttranden 2020

Remissyttranden 2019

Remissyttranden 2018