stopp-text på asfalt
Stopp på asfalt

Motstridiga regeringsbesked om ökade befogenheter för Tullverket

Under riksdagens frågestund den 28 maj bekräftade Mikael Damberg än en gång att Tullverket ska få ökade befogenheter att förhindra utflödet av stöldgods, detta sedan en riksdagsledamot från KD förtjänstfullt ställt en fråga i riksdagen. Men så sent som i början av maj gav Magdalena Andersson, ansvarig minister, ett annat besked till Sydsvenskan.

De internationella stöldligorna begår bostadsinbrott, stjäl bilar och bildelar, båtmotorer och annat. En stor del av stöldgodset förs ut ur landet och om polisen inte är på plats får Tullverket varken hålla kvar stöldgodset eller misstänkta personer. Det är utomordentligt provocerande, både för den som blivit bestulen och för den enskilde tulltjänstemannen.

Villaägarna kräver att Tullverket ska kunna stoppa stöldgodset

Villaägarna har under flera år krävt att Tullverket ska få laglig rätt att stoppa utflödet av stöldgods.

Trots att det länge har funnits ett brett politiskt stöd för detta, har Magdalena Andersson, som ansvarig minister, hållit emot. I september förra året hänvisade hon i SVT till att Polisen, Tullverket och Kustbevakningen hade i uppdrag att samverka mot stöldligorna och att hon ville vänta och se hur det gick.

När myndigheterna i februari 2020 lämnade över sin slutrapport till regeringen gick Mikael Damberg ut med beskedet att Tullverket ska få ökade befogenheter. Villaägarna välkomnade Dambergs besked. I ett pressmeddelande skrev Tullverket att de ”förstår den frustration som både medborgare och vår egen personal har känt för att vi inte har haft lagliga befogenheter att ingripa när vi påträffar misstänkt stöldgods i vårt yrkesutövande. Det är därför bra att vi nu ska få möjlighet att stoppa stöldgods och hålla kvar misstänkta personer.”

Regeringen har hittills inte föreslagit någon sådan lagändring och när Magdalena Andersson så sent som den 2 maj intervjuades av Sydsvenskan framkom det att hon fortfarande tvekar och säger att det kanske vore bättre att lägga mer resurser på polisen för att förhindra stölder istället.

Ett hån mot den som blivit bestulen

Visst, fler tjuvar behöver åka fast men med tanke på att enbart 4 procent av bostadsinbrotten klarades upp förra året krävs det mer än ytterligare resurser till polisen. Tullen måste få laglig rätt att beslagta stöldgods och hålla kvar misstänkta personer. För ligorna är proffs, och när stöldgodset har lämnat landet är chansen att få tillbaka det minimalt. Det är ett hån mot den som har blivit bestulen.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.