Stärk skyddet för personuppgifter på nätet

En rånare eller en inbrottstjuv kan kartlägga sina offer på internet – hur de bor, vad de tjänar och vilken bil de kör. Som privatperson har man svårt att förhindra det. Vi har ett starkt skydd för den personliga integriteten, men inte på nätet. Villaägarna kräver lagändring.

Vi har ett starkt skydd för den personliga integriteten genom EU:s dataskyddsförordning GDPR.

Mrkoll och Ratsit visar vad ditt hus är värt

Men det hindrar inte att vem som helst kan gå in på hitta.se, Mrkoll, Ratsit eller någon annan söktjänst och söka på enskilda. Där ligger mängder av personuppgifter från bland annat olika offentliga register helt öppet.

Där kan man hitta husägarens adress och telefon, uppgifter om bostaden och vad den är värd, kartuppgifter, husägarens ålder, om denne bor ensam eller om man är fler i hushållet, inkomstuppgifterna i området, husägarens personnummer och om denne har bil och bilens värde.

Den som betalar några 20-lappar kan även ta reda på vad husägaren tjänar. Sökningen görs helt anonymt.

Inkomstuppgifter hjälper inbrottstjuvar

Det är praktiskt att man kan få tag i den man söker, men den stora mängden personuppgifter som finns på söktjänsterna kan missbrukas. Till exempel kan en rånare eller en inbrottstjuv lätt kolla upp inkomstnivåerna i området och leta reda på var det finns någon som är äldre och som bor ensam. För att sedan bryta sig in där och råna husägaren.

Utgivningsbevis står över dataskyddsförordningen

Att detta är tillåtet beror på att söktjänsterna har en ansvarig utgivare och får ett utgivningsbevis. Då får söktjänsten skydd av grundlagen och då gäller inte dataskyddsförordningen. Men söktjänsternas verksamhet handlar inte riktigt om tryckfrihet och yttrandefrihet.

Svårt att skydda sig

Man kan nixa sig mot telefonförsäljning och begära att få bli glömd om man har lämnat sina personuppgifter i en affär, men man kan inte säga nej till att finnas med i söktjänsterna. Om inte söktjänsterna går med på det.

Om de vägrar kan man vända dig till Skatteverket, som sköter folkbokföringen, och begära att få skyddade personuppgifter eller en sekretessmarkering bredvid sitt namn. Men det får man inte hur som helst. Då måste det finnas en verklig risk att utsättas för brott, förföljelse eller allvarliga trakasserier. Skyddad folkbokföring kräver till exempel att man ingår i ett personsäkerhetsprogram eller har vittnat i ett allvarligt brottmål. En sekretessmarkering ger ett svagare skydd. Man kan inte få en sekretessmarkering bara för att man inte vill synas på internet eller har drabbats av id-kapning.

Integritetskränkande

Sedan dataskyddsförordningen infördes 2018 har klagomålen till Integritetsmyndigheten (tidigare Datainspektionen) ökat kraftigt. Ungefär var fjärde klagomål handlar om söktjänsterna. Många tycker att den här masspubliceringen av personuppgifter är integritetskränkande.

Inom kort ska riksdagen ta ställning till en proposition som ska göra det möjligt att förbjuda söktjänsterna att lägga ut information om brottsmålsdomar, häktningsbeslut och liknande. Då handlar det om att skydda den personliga integriteten för den som har begått brott. Paradoxalt nog är det den frågan regeringen prioriterar.

Villaägarna vill stärka skyddet

Mot bakgrund av digitaliseringen och de allt grövre villarån vi fått höra om anser Villaägarna att grundlagarna behöver ses över så att kriminella inte kan komma åt personuppgifter så lätt. Var och en ska åtminstone ha rätt att säga nej till att ens personuppgifter finns på söktjänsterna. Ytterst handlar det om att stärka skyddet för den personliga integriteten på nätet.

Läs artikeln i Expressen

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.