stopp-text på asfalt

Stöldligorna måste stoppas

Den 7 februari var det interpellationsdebatt i riksdagen om tullens befogenheter och resurser att stoppa utflödet av stöldgods. Finansministerns besked är att det krävs mer analys och att polisen kanske snarare ska få dessa resurser. Vi på Villaägarna menar att det ena inte behöver utesluta det andra.

Tullen sorterar under Finansdepartementet. Inställningen hittills har varit att ”vänta och se” om polisen, tullen och kustbevakningen kan lösa detta genom att samverka. Om tullen ska få fler uppgifter måste myndigheten också få mer resurser är resonemanget. Magdalena Andersson, som ansvarig minister, frågar sig nu vad som är bäst: om polisen får resurser för att stoppa stölderna innan de sker eller om tullen ska få resurser för att förhindra utflödet.

- Det är klart att polisen behöver sätta fast fler tjuvar, men man ska ha klart för sig att de internationella stöldligorna är välorganiserade med flexibla nätverk som har byggt upp en infrastruktur i landet. När polisen kommer kan tjuvarna vara långt borta. Ofta finns inga vittnen. Kan man inte sätta fast tjuven kanske man åtminstone kan se till att stöldgodset inte förs ut ur landet, säger Lena Södersten, förbundsjurist på Villaägarna.

Får inte hålla kvar misstänkta personer

Villaägarna har flera gånger argumenterat för att tullen borde få befogenhet att stoppa utflödet av stöldgods. Det får tullen inte göra idag. Tullarna får heller inte hålla kvar misstänkta personer. Det betyder att om polisen inte kan komma kan tullaren inte göra mycket annat är att bara titta på när en bil som tullaren misstänker är full med stöldgods rullar upp på färjan eller passerar gränsen.

- Villaägarna vill därför ge tullen rätt att kolla utgående trafik för att förhindra att stöldgods lämnar landet och hålla kvar stöldgodset och misstänkta personer. På samma sätt resonerar företrädare för andra organisationer som också drabbas. De internationella stöldligorna stjäl också bilar och bildelar, båtmotorer och jordbruksmaskiner och annat. Det är hög tid att de stoppas, avslutar Lena Södersten.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.