Utan resurser till tullen kan vi inte stoppa utförseln av stöldgods

Om någon bryter sig in hos dig och stjäl dina ägodelar har tjuvarna i stort sett fri passage över landsgränsen. Idag kontrolleras sällan utgående trafik. Nu föreslås en ny lag för att stoppa utförseln av stöldgods. Men för att den ska ge effekt måste regeringen ge tullen mer resurser!

Sverige är ett smörgåsbord för internationella stöldligor. De begår bostadsinbrott, stjäl bilar, bildelar, jordbruksmaskiner och annat. En stor del av stöldgodset förs ut ur landet och försvinner för gott.

Villaägarna har länge krävt att Tullverket ska få ökade befogenheter för att stoppa utförseln. Att Sverige fortfarande inte lyckats få bukt på utflödet av stöldgods är ett hån mot alla de husägare som har haft inbrott hemma och blivit bestulna på sina ägodelar.

Förra regeringens lagstiftning löste inte problemet

Vad vill ditt parti göra för att stoppa de internationella stöldligorna? Det var en av huvudfrågorna i förra EU-valet. Det har visserligen skett lagändringar sedan dess. Straffen för bostadsinbrott har skärpts och tullen har fått ökade befogenheter. Men dessa förändringar har gjorts på ett halvhjärtat sätt utan något vidare resultat. Från och med augusti 2021 kan tulltjänstemän agera om de misstänker att det finns stöldgods i ett fordon. Problemet är att tullen huvudsakligen kontrollerar inkommande trafik, därför har åtgärden ingen effekt på stöldgods som förs ut ur landet.

Att stoppa utförseln har tagit tid och det är bara att konstatera att förra regeringen, med Socialdemokraterna i spetsen, inte lyckades komma åt problemet. Mikael Damberg som dåvarande minister med ansvar för Polismyndigheten kom först med positiva besked från regeringen medan Magdalena Andersson som dåvarande finansminister och politiskt ansvarig för Tullverket höll emot. Oenigheten mellan Damberg och Andersson är en möjlig förklaring till att lagstiftningen som gäller nu inte fungerar i praktiken.

Ny lag ska stoppa utförseln av stöldgods

Bostadsinbrott räknas som mängdbrott och uppklaringsprocenten är låg. Att tjuvarna ska ställas inför rätta kan vi alltså inte räkna med. MEN om vi stoppar utförseln av stöldgodset så har åtminstone brottsoffren en chans att få tillbaka sina ägodelar.  Det är en viktig fråga för den enskilde, men också för tilltron till rättsväsendet.

En ny statlig utredning föreslår nu ett välbehövligt lagförslag för att ta itu med problemet. Ett nytt brott – utförselhäleri – ska göra det straffbart att föra ut stöldgods ur landet. Utredningen föreslår även att tulltjänstemännen ska få liknande befogenheter som polisen, inklusive kroppsvisitering och sökning av fordon i gränsnära områden. Det är ett steg i rätt riktning.

Tullverket behöver mer pengar

Villaägarnas Riksförbund tycker att förslaget är bra och bedömer att det har potential att komma åt utförseln på ett effektivt sätt. Men ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. Det räcker inte med att bara lagstifta. Tullverket måste även få de resurser som krävs för att klara uppgiften, både på kort sikt och över tid. Och polisen måste prioritera att utreda de brott som Tullverket upptäcker. Annars riskerar en ny lagstiftning att bli (ännu) en papperstiger.

Svenska brottsoffer förtjänar bättre.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.