Grind med kedja och lås
Grind med kedja och lås

Trygghet och säkerhet

Att vara trygg i sitt hem borde vara en självklarhet. Bakom hälften av inbrotten ligger internationella ligor som fått fäste i Sverige. Villaägarna kräver att regering och polis prioriterar villainbrotten.

Förutom olika värdesaker, tar tjuvar med sig mycket av den trygghet som människor har rätt att känna i sitt eget hem. Inbrott handlar inte bara om att bli bestulen, utan också om integritetskränkningen att någon har varit inne i ens bostad.

Bakom en stor del av alla bostadsinbrott ligger internationella ligor som etablerat sig i Sverige och även stjäl båtmotorer, bilar, bildelar och begår fickstölder och brott mot äldre. Ligorna bygger upp en infrastruktur i landet och inbrotten riskerar att öka. Resten av bostadsinbrotten utförs av livsstilskriminella och ungdomar.

Villainbrotten i fokus

Villaägarna vill att regeringen och polisen prioriterar villainbrotten – fler tjuvar måste sättas fast och det brottsförebyggande arbetet stärkas.

Det krävs åtgärder för att motarbeta ligorna och stoppa utflödet av gods, samtidigt som vi måste förhindra att livsstilskriminella och ungdomar begår inbrott. Dessutom måste det brottsförebyggande arbetet stärkas. Det behövs långsiktiga och varaktiga åtgärder mot villainbrott, framför allt i kommuner med hög inbrottsrisk.

Villaägarna ställer därför krav på medborgarlöften där polisen och kommunen tillsammans driver och leder det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

En varaktig minskning av villainbrott och annan vardagsbrottslighet kommer att påverka förtroendet för rättsväsendet positivt.

Läs mer i Villaägarnas trygghetsrapport 2020.

Villaägarnas trygghetsrapport 2020

Har du synpunkter och förslag?

Har du tankar eller åsikter kring trygghet och säkerhet för småhusägare? Kontakta Lena Södersten, förbundsjurist, Villaägarnas Riksförbund.

Stöd Villaägarnas arbete för ökad säkerhet

Ju fler vi är, desto starkare är vår röst. Tillsammans skapar vi tryggare och bättre boendevillkor för dig med eget hus. Läs mer och bli medlem i Villaägarna – redan idag!

Bli medlem