Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Grind med kedja och lås
Grind med kedja och lås

Trygghet och säkerhet - villainbrotten i fokus

Att vara trygg i sitt hem borde vara en självklarhet. Men allt fler husägare upplever motsatsen – sedan 1996 har villainbrotten ökat med 52 procent. Bakom hälften av inbrotten ligger internationella ligor som fått fäste i Sverige. Villaägarna kräver att regering och polis prioriterar villainbrotten.

Under 2017 drabbades 13 751 svenska hushåll av en otrevlig överraskning – okända personer hade brutit sig in och vänt upp och ner på deras hem. Förutom olika värdesaker, tar tjuvar med sig mycket av den trygghet som människor har rätt att känna i sitt eget hem. Inbrott handlar inte bara om att bli bestulen, utan också om integritetskränkningen att någon har varit inne i ens bostad.

Bakom hälften av alla bostadsinbrott ligger internationella ligor som etablerat sig i Sverige och även stjäl båtmotorer, bilar, bildelar och begår fickstölder och brott mot äldre. Ligorna bygger upp en infrastruktur i landet och inbrotten riskerar att öka. Resten av bostadsinbrotten utförs av livsstilskriminella och ungdomar.

Fyra procent av inbrotten klaras upp

Villaägarnas rapport ”Anmälda villainbrott i Sverige 2017” redovisar inbrottsstatistik över tid och uppdelad på län och kommun region. Där framgår att villaägare i Stockholm, Skåne och Örebro län löper störst risk att utsättas, medan de som är bosatta på Gotland är säkrast i landet när det gäller inbrott. På kommunnivå toppar tio kommuner i Stockholms län. Allra högst är inbrottsrisken i Solna, där antalet anmälda inbrott per småhus var 4,6 procent.

Oron för villainbrott har av förståeliga skäl ökat och BRÅ:s nationella trygghetsundersökning 2017 visar att hela 25 procent av småhusägarna oroar sig för detta. Inbrottstjuvarna däremot kan känna sig ganska säkra – endast fyra procent av inbrotten klaras upp. Förtroendet för rättsväsendet har sjunkit och ligger enligt BRÅ:s nationella trygghetsundersökning 2017 på samma låga nivå som när mätningarna påbörjades 2006.

Så här tycker Villaägarna

Villaägarna vill att regeringen och polisen prioriterar villainbrotten – fler tjuvar måste sättas fast och det brottsförebyggande arbetet stärkas.

Det krävs åtgärder för att motarbeta ligorna och stoppa utflödet av gods, samtidigt som vi måste förhindra att livsstilskriminella och ungdomar begår inbrott. Dessutom måste det brottsförebyggande arbetet stärkas. Det behövs långsiktiga och varaktiga åtgärder mot villainbrott, framför allt i kommuner med hög inbrottsrisk.

Villaägarna ställer därför krav på medborgarlöften där polisen och kommunen tillsammans driver och leder det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

En varaktig minskning av villainbrott och annan vardagsbrottslighet kommer att påverka förtroendet för rättsväsendet positivt.

 Villaägarnas rapport ”Anmälda villainbrott i Sverige 2017”

Har du synpunkter och förslag?

Har du tankar eller åsikter kring trygghet och säkerhet för småhusägare? Kontakta Lena Södersten, förbundsjurist, Villaägarnas Riksförbund.

Stöd Villaägarnas arbete för ökad säkerhet

Ju fler vi är, desto starkare är vår röst. Tillsammans skapar vi tryggare och bättre boendevillkor för dig med eget hus. Läs mer och bli medlem i Villaägarna – redan idag!

Bli medlem