Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Litet barn framför dator
Litet barn framför dator

Så håller du dig uppdaterad i krissituationer

Spridningen av coronaviruset har fått stora effekter på vårt samhälle. Viktigast är förstås att följa myndigheternas riktlinjer noga, men det är också bra att tänka på sin egen beredskap. Här är några nyttiga länkar om hur du kan agera och förbereda dig i kristider.

www.krisinformation.se

Information från myndigheter i samband med en kris eller allvarlig händelse.

www.folkhalsomyndigheten.se

Råd om smittskydd och senaste utvecklingen gällande viruset covid-19.

www.dinsakerhet.se

Filmer och artiklar om allt från hemsäkerhet till stora samhällskriser.

https://www.1177.se/

Information om hur vi skyddar varandra och begränsar smittspridningen.

www.civil.se/krisberedskapslada

Tips på produkter som du bör ha hemma i din krisberedskaplåda.

www.foretagarna.se/driva-eget-foretag/corona--rad-och-stod-till-foretag

Information om hur corona påverkar svenska småföretagare.

https://www.sectoralarm.se/brandovahemma/

En guide till hur du brandövar hemma med barnen.

https://www.msb.se

Analyser av coronavirusets nationella konsekvenser på kort och lång sikt.

https://www.hallakonsument.se

Dina rättigheter som konsument med koppling till coronaviruset.

https://www.rodakorset.se

Hjälp till som volontär och andra sätt att själv bidra i coronakrisen.

https://www.svenskalottakaren.se

Tips och checklistor på hur du tar en aktiv roll i samhällskriser.

https://svenskablastjarnan.se

Hemberedskap för alla djurägare vid kriser och katastrofer.

https://www.riksrevisionen.se

Granskningar av samhällets krisberedskap, strålsäkerhet och elsäkerhet.

https://www.pro.se

Information om lämpliga aktiviteter för pensionärer i coronatider.

http://www.energimyndigheten.se

Aktuella rapporter om energiförsörjningen under coronapandemin.

https://www.msb.se/sv/publikationer/om-krisen-eller-kriget-kommer

Här kan du ladda ner broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”.