Litet barn framför dator
Litet barn framför dator

Så håller du dig uppdaterad i krissituationer

Ett instabilt världsläge och efterdyningar av pandemin har stora effekter på vårt samhälle. Viktigast är förstås att följa myndigheternas riktlinjer noga, men det är också bra att tänka på din egen beredskap. Här är några nyttiga länkar om hur du kan agera och förbereda dig i kristider.

Krisinformation

www.krisinformation.se

Information från myndigheter i samband med en kris eller allvarlig händelse.

https://www.msb.se/sv/publikationer/om-krisen-eller-kriget-kommer

Här kan du ladda ner broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”.

www.civil.se/krisberedskapslada

Tips på produkter som du bör ha hemma i din krisberedskaplåda.

https://www.svenskalottakaren.se

Tips och checklistor på hur du tar en aktiv roll i samhällskriser.

https://svenskablastjarnan.se

Hemberedskap för alla djurägare vid kriser och katastrofer.

https://www.riksrevisionen.se

Granskningar av samhällets krisberedskap, strålsäkerhet och elsäkerhet.

https://www.sectoralarm.se/brandovahemma/

En guide till hur du brandövar hemma med barnen.

www.folkhalsomyndigheten.se

Råd om psykisk ohälsa och suicidprevention

Information om smittskydd

www.folkhalsomyndigheten.se

Råd om smittskydd, psykisk ohälsa och suicidprevention.

https://www.msb.se

Analyser av coronavirusets nationella konsekvenser på kort och lång sikt.

http://www.energimyndigheten.se

Aktuella rapporter om energiförsörjningen under coronapandemin.