Familj med hund står utanför rött trähus
Rinnande vatten och händer
Pinnar och grenar eldas i brasa
Familj med hund står utanför rött trähus

Villaägarna ansluter till Folk och Försvar för att sprida hemberedskap

För att rusta Sveriges husägare för oväntade händelser och kriser har Villaägarna anslutit till Folk och Försvar. Målet är att öka tryggheten genom att göra våra medlemmar medvetna om hur de skyddar sina hem.

Villaägarnas Riksförbund är nu en del av Folk och Försvar och ska sprida hemberedskap till Sveriges husägare. Satsning görs efter att Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar, i början av året uppmanade alla att ta ansvar för Sveriges beredskap.

Ska sprida kunskap om hemberedskap

Genom webbinarier, filmer och andra kommunikationsinsatser ska Villaägarna göra Sveriges 700 000 husägare medvetna och förberedda för eventuella kriser. Det rör allt från hur du förbereder ett skyddsrum, få till en effektiv grannsamverkan, hitta rätt säkerhetssystem som minskar risken för intrång och hur du säkrar hemmet mot faror som brand, översvämning och storm.

Att kunna identifiera och förstå potentiella hot mot hemmet och ha en beredskapsplan kan vara avgörande för hur man klarar sig vid kris, den kunskapen vill vi ge våra medlemmar. Med vår expertis kan vi svara på frågor av komplex juridisk karaktär samt ge handledning i praktiska funderingar kring hemberedskap.  

Varför är hemberedskap viktigt?

För att kunna försvara våra hem effektivt är det viktigt att förstå vilka hot som kan uppstå. En kris kan vara allt från inbrott, extremväder och oväntade händelser som gör att samhället inte fungerar som normalt. Genom att vara medvetna om potentiella hot kan du vidta lämpliga åtgärder för att motverka dem och känna dig trygg i att ha situationen under kontroll.

Tillsammans gör vi Sverige starkare

Genom att gå med i Folk och Försvar får Villaägarna tillgång till relevant och aktuell information om krisberedskap och kan samarbeta med över 100 andra aktörer för att stärka kopplingarna mellan civilsamhälle och försvar. Med fokus på gemenskap och samarbete strävar vi tillsammans efter en säkrare och tryggare framtid för Sverige.

Här har vi samlat matnyttig information om beredskap för dig som bor i hus.

Användbara länkar för hemberedskap:

  1. Samlad krisinformation från Sveriges myndigheter
  2. Råd till privatpersoner från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
  3. Hitta ditt närmaste skyddsrum
  4. Socialstyrelsens rekommendationer om medicin
  5. Energimyndighetens råd för att hålla värmen i hus
  6. PTS råd för kommunikation vid kris
  7. VMA – lär dig att tolka Hesa Fredrik
  8. Livsmedelsverkets rekommendationer om matförråd
  9. Råd för att säkra tillgången till rent vatten
  10. Kommuner samordnar vid kris. Ta reda på vad din kommun gör

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.