Polis i grannområde pekar åt kvinna
Grannar umgås på veranda och skalar äpplen
Krossad ruta
Polis i grannområde pekar åt kvinna

Grannsamverkan 

Grannsamverkan har blivit ett begrepp i det brottsförebyggande arbetet för att minska vardagsbrottslighet såsom skadegörelse, inbrott i bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen. Den bygger på ett nära samarbete mellan grannar men också med polisen.

Grannars samverkan och samarbete med lokal polis är en metod att minska det som kallas vardagsbrottsligheten. Inbrott i bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen liksom skadegörelse är exempel på sådan brottslighet. Grannsamverkan har också betydelse för tryggheten i området. Det ökar självklart känslan av trygghet att veta att grannar bryr sig om varandra och varandras egendom.

Grannsamverkan fungerar i såväl villa- och radhusområden som i områden med flerfamiljshus och i fritidshusområden.

Grannsamverkan har blivit ett begrepp i det brottsförebyggande arbetet och bygger på ett nära samarbete med polisen.

Metoden är enkel. Genom nyfikenhet och engagemang kan grannar tillsammans bryta igenom den anonymitet som inbrott, stölder och skadegörelse sker i skydd av. Mångas vaksamhet blir ett effektivt skydd och ett larmsystem, som reagerar på det okända - det som kan vara brott eller förberedelse till brott.

Grannsamverkan är ett sätt att lära sig mer, att bli mer medveten om hur brottsligheten kan se ut och vad man kan göra för att förebygga den. Därför har organisationen Samverkan mot brott utarbetat ett utbildningsmaterial för alla som vill engagera sig i Grannsamverkan. Mycket av det materialet kan du ta del av på den här webbplatsen.

Utbildning och informationsmaterial om hur man bedriver Grannsamverkan tillhandahålls av polisen.

Vill du starta Grannsamverkan? 

Vill ni i föreningen starta grannsamverkan? Kontakta polisen eller kommunens brottsförebyggare där du bor. Utbildning och informationsmaterial om hur man bedriver Grannsamverkan tillhandahålls av polisen. Du kan även kontaka  växeln som vet mera om hur man startar upp Grannsamverkan.  

Mer information om att starta och driva Grannsamverkan hittar du på hemsidan Samverkan mot brott www.samverkanmotbrott.se/