förbereder du ditt skyddsrum

Äger du ett hus med skyddsrum eller bor nära någon som har det, kontrollera att det är rätt utrustat. Här sammanfattar vi de regler och rekommendationer som gäller.

Många villaägare har egna, fullvärdiga skyddsrum, oftast i källare eller garage. Anledningen är att man fram till 2002 kunde få stöd för att bygga och förstärka en del av huset för att tjäna som skydd för familjen och folk i närheten. Då dessa rum kan ha stått oanvända i tiotals år finns det risk att de är belamrade med både lösa och väggfasta föremål. Se därför över rummet, oavsett om du själv bor där eller om det ligger i närheten för att se vilken insats som krävs för att ställa det i ordning.

Viktiga markeringar

I fredstid är det bra att veta var ditt närmaste skyddsrum finns. Se skyddsrumskarta på MSB. Det ska finnas skyltning vid dörren in till ett skyddsrum. Det är personen som äger byggnaden som ska se till att skylten finns och bekosta skylten.

Det ska också finnas en skylt där det framgår var installationer och utrustning finns och hur skyddsrummet skall användas. Det kan även vara bra att det finns information om hur skyddsrummen ska ställas i ordning.

Rutiner på plats

Under höjd beredskap kan allt ske fort. Se därför till att alltid ha en rutin på plats för att det ska kunna låsas upp, ställas i ordning och vara klart att användas när helst ett flyglarm går. Kan du inte göra det själv måste någon annan kunna göra det.

Hur ska skyddsrummet vara utrustat?

I ett fullt utrustat skyddsrum ska det finnas värme, ventilation, vatten upptappat på dunkar och toalettmöjligheter. Det finns inte krav på att det ska finnas livsmedel i ett skyddsrum. Alltså är det upp till var och en att ta med mat. I en kris eller krigssituation får du vara beredd på att det kan bli avbrott i exempelvis el- och värmeförsörjningen till skyddsrummet. Är du osäker på vilken utrustning som ska finnas i ditt skyddsrum kan du på egen bekostnad anlita en skyddsrumssakkunnig som hjälper till med inventering.

Verktyg

Planera också för vilka verktyg ni behöver för att kunna montera ner eller riva förrådsväggar eller annan inredning som ni behöver ta bort och att det finns information som berättar hur det går till.

Instruktioner

Då många personer kan komma att dela utrymme under flera timmar och allt behöver fungera behöver ni ha vissa instruktioner på plats. Det är exempelvis bra med instruktioner för hur ni använder toaletter och för hur ni sköter och underhåller ventilationsanläggningen.

Hur skyddsrummet funkar i krigstider

Skyddsrummet ska kunna ställas i ordning inom två dygn, 48 timmar efter att regeringen beslutat om höjd beredskap. Alla som primärt ska använda skyddsrummet ska hjälpa till med det.

Om det skulle bli ett flyglarm ska du omedelbart bege dig till ett skyddsrum eller i nödfall ett annat skyddande utrymme. Äger du ett hus med skyddsrum, tänk på att du inte får neka någon tillträde, så länge antalet skyddsrumsplatser inte överskridits.

Husdjur

Husdjur får inte tas med till skyddsrummen. Om du har husdjur är det bra att fundera över hur du gör med djuret om något skulle hända.

 

Källa: MSB

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.