Säkra ditt hem mot åskan

Var femte brandskada i villor orsakas av åsk- och blixtnedslag. Men med överspänningsskydd, nätverksskydd och en bra försäkring har du kommit en bra bit på väg för att känna dig trygg i ditt hem. Här får du proffsens råd för att skydda dig från vädrets makter.

Ett häftigt åskväder kan vara spännande att uppleva, men det gäller att du ser upp med huset. Förutom risken för eldsvåda och skador finns även den vanligare risken att elektronik förstörs, vilket förstås också är besvärligt. Därför är det viktigt att du säkrar ditt hem mot åskskador. 

Överspänning skapar problem 

När blixten slår ner i ett hus kan skador uppstå på flera olika sätt. En metallisk ledare som träffas blir mycket varm och kan till och med smälta. Då kan material i närheten antändas. Klenare ledningar kan även sprängas av blixten och det kan uppstå tryckvågor. Om blixten passerar från en ledare till en annan genom ett icke ledande material, till exempel en vägg, blir det en splittereffekt som ofta orsakar mycket stor skada. 

Åska orsakar överslag 

Direkta blixtnedslag i bostäder är inte så vanliga. Oftare handlar det om att åskvädret orsakar överspänning eller överslag, det vill säga att en elanläggning eller elapparat utsätts för mer spänning än den är dimensionerad för. Det kan hända även när blixtnedslaget sker flera kilometer bort, antingen på grund av blixtens magnetfält eller för att överspänningen tar sig in i huset genom elledningarna. 

Överspänningsskydd tar smällen 

Ett överspänningsskydd, även kallat inledningsskydd, är en bra investering till huset. Det är givetvis inget du kan koppla in själv, utan anlita en elektriker som kan göra en bedömning av vilket skydd du behöver.  

Johan Bäckman, från tillverkaren OBO Bettermann, är expert på åskskydd. Han förklarar: 

– Du ska se till att ha ett överspänningsskydd på den inkommande elkabeln och i elcentralen. Men sedan måste du tänka på hur din installation ser ut. 

Det som avgör är längden på ledningarna. Är de 10 meter eller längre kan blixtens magnetfält skapa överspänning i ledningen. 

– Om du har elcentralen i tvättstugan, bredvid köket är vitvarorna skyddade. Men i rummet på övervåningen finns tv och Playstation. Då behöver du komplettera med finskydd för de produkterna. 

Överspänningsskydd fungerar inte som jordfelsbrytare. De klipper inte strömmen, utan tar smällen. Efter ett antal påfrestningar är de förbrukade och fungerar inte längre, så det är viktigt att regelbundet kontrollera dem. 

Skador på elledningar märks inte direkt 

En särskild risk med åskväder är att det kan uppstå skador som inte märks direkt. 

– Det kanske åskar på sommaren och så blir det en isolationsskada på en elledning. På hösten när du drar på värmen och tänder fler lampor blir belastningen på systemet större och då kan det bli krypströmmar som gör att säkringar går. Då är det svårt att härleda var problemet finns och att minnas att det kan ha varit sommarens åskoväder som orsakade det, säger Johan Bäckman. 

Nätverksskydd för datorn 

Fiberkablar för tv och bredband leder inte ström och utgör ingen risk. Men har du långa nätverkskablar (över 10 meter) mellan uttag, router, dator och så vidare kan överspänning uppstå också i dem och det kan vara bra med nätverksskydd. 

Montera ned tv-antennen 

Gamla telefonledningar som finns kvar trots att du avslutat ditt fasta abonnemang för länge sedan kan fortfarande leda överspänning och bör tas bort. Samma gäller om du har en tv-antenn som inte används, montera ner den. 

Försäkra dig mot väderrelatrade skador 

En normal villaförsäkring (grundskyddet) kan ersätta flera väderrelaterade skador som kan uppstå på din villa till följd av extrema väderförhållanden, som till exempel blixt eller åska. Hur de olika villaförsäkringarna på marknaden ersätter eller reglerar skador varierar. Du måste därför utgå från ditt eget försäkringsvillkor. 

Om din villa skulle skadas i ett åskoväder ska du alltid vända dig till ditt försäkringsbolag för att få skadan prövad då du kan få ersättning. Vid den här typen av skador kan självrisken vara betydligt högre än den normala grundsjälvrisken.  

Villaförsäkringen ersätter brandskador, orsakade av blixt- och åsknedslag. Det gäller även kortslutning och överslagsskador som orsakas av åska och blixt. 

Ett nedslag kan exempelvis skada din kyl och frys och då kan du få ersättning både för vitvaran och för matvaror som låg i frysen och tinades upp och förstördes, dock med beloppsbegränsningar. 

Du når Villaägarnas Försäkringsservice här

10 trygga tips – checklistan 

  • Ha ett överspänningsskydd på den inkommande elkabeln och i elcentralen.
  • Se över elinstallationer i hela huset och installera jordfelsbrytare om du inte redan har det.
  • Ta bort gamla telefonledningar som finns kvar trots att du avslutat ditt fasta abonnemang. De kan fortfarande leda överspänning.
  • Montera ner tv-antennen om den inte längre används.
  • Stäng ner standbyläge på alla apparater, vilket även är bra för att spara el.
  • Dra ur kontakter till el- och antennuttag, liksom laddare som inte används. Flytta dem dessutom en bit bort från uttaget så att strömmen inte hoppar emellan.
  • Vänta med dusch och bad medan åskan går eftersom vatten leder ström. 
  • Koppla ur robotgräsklipparen och installera ett överspänningsskydd vid laddstationen.
  • Jordtag ger dig ett närmast totalt skydd. Med ett sådant kan du ansluta alla inkommande rör, exempelvis vattenrör, så att strömmen går ut i marken i stället för att åka runt i husets rör-ledningar. 
  • Ringskydd. Förbinder åskledaren på taket med en rostfri ringledare som är nedgrävd runt huset. Omotiverat dyrt som enskild åtgärd, men passa på om du ska gräva upp för till exempel dränering.

Här placerar du överspännings-skydd  

Du som har solpaneler behöver skydda växelriktaren med överspänningsskydd. I köket finns också en elcentral som behöver överspänningsskydd. Glöm inte tv:n, datorn och tvättutrustningen i källaren. Där kan du behöva komplettera med finskydd. Vid elcentralen i källaren ska du installera ett överspänningsskydd.  

 

Ur Villaägaren nr 2/2022 

Text Ylva Rehnberg                

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.