Spade i jord

skapar du en trädgård som gynnar hälsan

Patrik Grahn är expert på hur natur och grönska påverkar vårt mående. Här är hans råd för hur du gör din villaträdgård till en läkande plats.

Trädgården ska vara en plats för både vila och aktivitet, arbete och återhämtning. Trädgården och naturen har många olika egenskaper, så kallade upplevelsevärden, som kan vara bra att känna till när man planerar sin egen trädgård.

Forskningen delar in de olika karaktärerna i åtta olika upplevelsevärden som i vissa fall är varandras motsatser – men alla har betydelse för hur vi upplever trädgården och naturen och svarar mot olika behov. Inga av upplevelsevärdena är dåliga, men de fyller olika funktioner.

– Fundera över vad du själv har behov av och försök planera trädgården därefter, råder Patrik Grahn, professor i landskapsarkitektur och specialiserad inom miljöpsykologi.

Fixa en undanskymd plats för vila bakom höga häckar eller plank.

Patrik Grahn

Behoven kan variera över tid och vid olika tillfällen. Till exempel bör trädgården både inrymma öppna ytor, med känsla av rymd, och undanskymda vrår där man kan vara ifred och känner sig skyddad. Inom forskningen har man till exempel sett att patienter som behöver återhämtning dras till undanskymda platser, allra helst platser som nästan liknar kojor där man själv kan se ut utan att synas. Medan patienter med till exempel hjärnskador eller demens mår bra av sociala delar, platser för umgänge.

– Jag tycker att man åtminstone bör ha en del av trädgården bakom höga häckar eller plank, där man är helt avskild. En plats som man gör till bara sin, säger Patrik Grahn.
Vidare bör man inte ha alltför stor del som kräver mycket trädgårdsarbete, till exempel odling av köksträdgårdsväxter.

– Man bör tänka efter hur mycket man orkar med och tycker är roligt, så att trädgårdsarbetet inte blir ytterligare en stressfaktor i vardagen och ett krav på prestation.

Minimera ogräsrensningen

Patrik Grahn tycker också att det är en bra idé att använda mycket marktäckare, för att minimera arbete med ogräsrensning som få av oss tycker är en rolig sysselsättning. Istället bör man planera trädgården så att den blir så lättskött som möjligt, men ändå artrik – eftersom just artrikedomen är ett av upplevelsevärdena.
Kanske kan man lämna en del av trädgården vildvuxen och naturlig.

Om man vill ha en mycket vilsam trädgård kan det också vara idé att tänka på blommornas färgskalor. I terapiträdgården i Alnarp har man noterat att de patienter som mår allra sämst inte vill utsättas för starka dofter och inte heller blommor i den gul-röda färgskalan, eftersom det verkar mer stressande.

– Vi har sett att man hellre vill ha blommor i vitt och blått, det är en färgskala som upplevs mer vilsam, konstaterar Patrik Grahn.
Han har också noterat att många av patienterna med stressjukdomar särskilt uppskattar växter med taktila blad, som lammöron.

– Ofta ser vi patienter som plockar lammöron och går och känner på dem, stoppar ner dem i fickan. De lena bladen verkar ha en lugnande effekt. 

De 8 upplevelsevärdena:

  • Artrikedom
  • Rymdkänsla
  • Öppna ytor
  • Slutna, trygga platser
  • Naturligt vilt
  • Kulturell prägel
  • Rofylld enskildhet
  • Sociala ytor för umgänge

Text: Anna Lefvert

Ur Villaägaren

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.