Träd i trädgården- beskär, plantera eller fälla?

Att beskära träd är en konst, särskilt om det är ett fruktträd men gör du rätt är chansen stor att trädet bär frukt i många år. Stora träd är positiva för oss, de skapar ekosystem för djur och insekter och renar luften. Att fälla ett träd innebär en risk samt att det är förenat med en del regler och bäst är att kontakta en arborist. Läs mer om hur du tar hand om dina frukt- och prydnadsträd i din trädgård.