Brunt tegelhus med solpaneler på taket och två solstolar framför fönster
Solpanel och moln
Brunt tegelhus med solpaneler på taket och två solstolar framför fönster

Så viktigt är solceller för klimatet

I omställningen mot mer förnybar el fyller solceller en viktig roll. Nu när tekniken utvecklas blir de både billigare och bättre för miljön.

- Om var fjärde villa som har tak mot söder hade solceller, skulle de kunna stå för tio procent av hela Sveriges elproduktion, säger Lasse Ejeklint, klimatcoach på Vattenfall.

 För att vända den globala uppvärmningen är omställningen från fossil till förnybar energi avgörande. Här har solenergi och solceller en enorm potential eftersom jorden nås av betydligt mycket mer energi från solljus än vad vi gör av med.

Solceller är definitivt en viktig del för klimatet. Två t tredjedelar från världens elproduktion kommer idag från kol, olja eller naturgas. Det är inte hållbart. Vi behöver mer förnybar energi och då är solkraft ett bra alternativ, säger Lasse Ejeklint.

Solceller ger grönare export

I Sverige är 98 procent av all el fossilfri, för Vattenfall uppgår den till 100 procent. Hur viktig är då en solcellsinvestering i Sverige om siffrorna redan är så höga?

Mycket viktig, är svaret. Sveriges elnät sitter nämligen ihop med flera andra europeiska länders, vars elproduktion är betydligt mer fossilbaserad. Exempelvis kommer 34 procent av elen i EU från fossila källor. Vid överskott exporterar vi el till dessa länder.

- Det gör att vi kan påverka Europas elproduktion att bli mer fossilfri. En solcell i Sverige kommer alltså att bidra till en grönare export, förklarar Lasse Ejeklint.

Under 2019 exporteras runt 16 procent av all el som produceras i Sverige till länder som har fossilkraft på något sätt.

Stor potential i Sverige

Samtidigt finns det stor potential att utöka mängden solenergi i Sverige. Vattenfall har undersökt hur många villor i Sverige som har ett gynnsamt läge för solceller.

Tillsammans med Uppsala Universitet beräknade Vattenfall instrålningen på alla villor i Huddinge med hjälp av Lantmäteriverkets höjddata. Vidare tittade de på vilka väderstreck taken ligger i, vilken lutning de har och om det är skuggat eller inte.

- Norrlägen går bort, taket ska vara placerat mellan sydost och sydväst för då är det tillräckligt med sol. Lite skuggning behöver inte vara en katastrof utan påverkar bara några månader på återbetalningstiden, säger Lasse Ejeklint.

Det visade sig att hälften av alla villor hade ett tillräckligt bra solläge för att det skulle bli ekonomiskt lönsamt att investera i solceller. Med ekonomiskt lönsamt menar Vattenfall att du har tjänat in vad anläggningen kostade efter 10-15 år.

- Då anläggningen förväntas leva i 30 år med bara ett byte av växelriktaren är det en god affär, säger Lasse Ejeklint.

Miljöpåverkan minskar

Utvecklingen kring solpaneler har fullkomligt exploderat de senaste åren. Bland annat har panelerna fått längre livslängd och resursåtgången vid tillverkningen har minskat. Sedan Vattenfall bytte leverantörer och övergick till att köpa mer effektiva solpaneler minskade klimatpåverkan med 40 procent. Miljöpåverkan kommer att fortsätta minska ännu mer i takt med teknikutvecklingen.

Detta gör solcellernas roll i det framtida energilandskapet ännu mer avgörande.  

– Elen som produceras från solceller är helt förnybar och det tillförs inget bränsle när de ligger på taket. Det innebär dock en viss miljöbelastning när själva solcellen produceras, men sett över solcellens livslängd bidrar solcellerna mycket till ett bättre klimat, säger Lasse Ejeklint.

Investering i solceller lönar sig

Att materialåtgången vid produktionen har minskat innebär ett lägre pris och att din investering återbetalas snabbare.  

– När materialåtgången minskar, sjunker också priset på solceller. Solceller har gått ner kraftigt i pris från 2010 till 2018, uppemot 85 procent. Nu tyder mycket på att den minskningen har avstannat något. Det du eventuellt sparar på att vänta 2-3 år med din solinvestering väger inte upp för den förtjänst du missar under tiden, säger Nicholas Etherden doktor på elkraft på Vattenfall R&D.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.