Håll värmen med rätt isolering 

En god isolering av ditt hus lönar sig genom ett energisnålare och skönare inomhusklimat. Vår byggtekniska expert, Malte Rungård ger tips och råd om vad du ska tänka på när du isolerar, från projektering till materialval.

Om ditt hus är 40 år eller äldre finns det förmodligen förbättringspotential när det gäller isolering. Men felaktigt utförd isolering kan leda till fuktskador, mögel och ökad brandfara. Därför är det viktigt att undersöka huset noga innan du fattar några beslut. Bygga varmt är aldrig fel, men undvik att bygga in fuktproblem eller förvanska byggnaden.

Fuktsäkerhetsprojektering

Börja alltid med en fuktsäkerhetsprojektering, det vill säga att en kunnig person, till exempel en byggingenjör, går igenom hela huset och ser vilka risker för fuktskador det kan finnas i material och konstruktioner. Det kan vara en person från företaget du väljer att anlita för själva arbetet, men det finns också en poäng i att en annan konsult gör det, så du får ett bra underlag för att sedan kunna be om offerter från flera företag.

– Företaget som gör jobbet bör vara medlem i en branschorganisation och vara behörig, så de har koll på grejerna, råder Malte Rungård.

En termografisk undersökning kan också vara värdefull.

Isolering, ventilation, ångspärr och vindskydd

Den stora risken när det gäller isolering är att det kan bli kondens, som leder till fukt och därefter mikrobiell tillväxt, det vill säga mögel. Kondens uppstår i mötet mellan kall och varm luft, så det är det man vill undvika. Till exempel nämner Malte Rungård att det på äldre stenhus kan vara bättre att ha isoleringen på utsidan av huset.

– Om man sätter isoleringen på insidan kan det bli kondens mellan den isolerade uppreglade väggen på insidan och stenväggen under kalla dagar.

Han påpekar också att negativa effekter av bristfällig isolering oftast tar lång tid att utvecklas, så när du upptäcker fuktskadan har din reklamationstid sannolikt gått ut. Just därför är inventeringen innan arbetet startar så viktig.

– Det är fyra faktorer som alla måste fungera: isoleringen, ventilationen, ångspärren och vindskyddet.

Vad menas då med ångspärr? Jo, det är det skikt av plast eller aluminium som hindrar varm luft att ta sig ut i byggnadskonstruktionen och därmed orsaka kondens och fuktskador när den möter den kalla luften. Ångspärren ska ligga på den varma sidan, alltså in mot det varma huset, men det kan vara bra att ha den en bit in i väggkonstruktionen, så den inte punkteras när man gör exempelvis elinstallationer eller andra monteringar.

Det är fyra faktorer som alla måste fungera: isoleringen, ventilationen, ångspärren och vindskyddet.

Rätt material för isolering

Det finns flera sorters isolering, som passar bra för olika ändamål. Lösull, vilket kan vara i form av mineralull, träfiber och cellulosa, är smidigt på vindsplanet och kan fungera i väggar vid större renoveringar och ombyggnationer. Det finns även skivor av mineralull och träfiber som är vanliga att använda på väggar. Dessutom finns det skivor av cellplast och polyuretan, men då måste man vara uppmärksam.

– Vid brand ger den sortens skivor ett snabbt förlopp och kan orsaka giftiga gaser, så det ska man inte ha på vinden eller nära el i väggar. Normalt är den typen av isolering bra under betongplatta på mark och utsida källarväggen under mark, förklarar Malte Rungård.

När du isolerar - se över ventilationen

Det är smart att åtgärda isolering samtidigt som du gör andra renoveringar och förbättringar, exempelvis om fasaden ser risig ut på någon sida av huset. Ofta behöver du se över ventilationen på samma gång. Eftersom isoleringen gör huset tätare kan nämligen luftflödet och lufttrycket förändras.

Du behöver inte lägga till isolering på hela huset på en gång heller, utan kan ta det rum för rum som tiden och ekonomin tillåter. Den gamla isoleringen behöver bara tas bort om den är fuktskadad.

Ta bort gammal isolering

– Det är bra att använda en grep eller högaffel, så du kan hålla den ifrån dig. Om det är gammalt spån som ska bytas ut kan du anlita en sugbil, då går det jättefort.

En aspekt som Malte Rungård vill lyfta är att isoleringen inte bara behöver hålla god standard funktionellt, utan även estetiskt. Vissa hus och bebyggelseområden är skyddade i plan- och bygglagen och då är det förbjudet att förvanska med felaktiga materialval eller förfulande fönster. Även om det inte gäller ditt hus riskerar du att värdet minskar.

Att isolera är en investering

Att isolera väl kan vara större eller mindre beroende på hur mycket som behöver göras. Om det är ett nyare hus är det förmodligen redan så välisolerat att det inte är motiverat. Men i äldre hus finns flera fördelar, förutom den uppenbara att ha varmt inne utan att behöva slösa med energi för att värmen smiter ut.

– Dels blir det lättare att hålla huset svalt på sommaren, dels blir det tystare inomhus. Det blir en bättre komfort helt enkelt, säger Malte Rungård.

Tre vanliga isoleringsmaterial:

  1. Trä- och cellulosafibrer: Miljövänligt material (beroende på vilka andra ämnen som eventuellt tillsatts) som till skillnad från mineralull inte kliar vid hantering, däremot kan det damma.
  2. Cellplast: Inte så miljömässigt tillverkad, men kan å andra sidan återvinnas. Mycket lättantändlig. Inte fuktkänslig.
  3. Mineralull: Kan vara stenull eller glasull. Glasull tillverkas av återvunnet glas och är därför ett miljövänligt val. Med mineralull finns ingen brandrisk, utan den går att använda nära skorstenen. Stenull är det allra mest brandsäkra materialet.

 

Text: Ylva Rehnberg ur Villaägaren nr 4/2022

Foto: Adobe Stock

Vill du veta mer om uppvärmning och installation?

Att välja rätt uppvärmning för ditt nya hus är viktigt för både din komfort och budget. Få fler experttips och råd om olika alternativ här!

Radiator.svg

Uppvärmning och installation

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.