Lär dig mer om solceller!

Solceller är på kraftig frammarsch och att bli energi-självförsörjande är mångas dröm. Eftersom både solceller för villatak och batterier för hemmabruk har förbättrats så är det nu möjligt! Lär dig mer om solceller och hur du kan gå tillväga för att få en grönare el.