Solceller på fritidshuset?

Vill du dra nytta av solen på mer än ett sätt i sommarstugan? Kanske bli självförsörjande på elektricitet? Vi har tittat på olika sollösningar för dig som fritidshusägare.

Priserna på solcellspaneler har sjunkit kraftigt de senaste åren. En anläggning på 36 kvm producerar cirka 5 800 kWh och kostar cirka 90 000 kronor eller cirka 80 000 kronor med skattereduktionen för grön teknik (innebär ett avdrag på 20 procent på arbets- och materialkostnader).

Solceller är idag en bra investering i både husvärde och miljö för vilken sommarstuga som helst. Det är en teknik som är underhållsfri och har en väldigt lång livslängd. Vi ger 25 års garanti på själva solpanelerna och jag vet att det finns 40 år gamla solceller som fortfarande fungerar. Solceller är en investering som betalar sig på 12 till 15 år även i ett genomsnittligt fritidshus.

Solceller betalar sig på 12 till 15 år även i fritidshus.

Off grid-lösningar

Det finns speciella paket för fritidshus där överskottet av el går tillbaka ut till elnätet, något du även får betalt för. Dels från staten i form av ett skatteavdrag och dels från det energibolag som köper din överskottsel. Behövs det mer el än dina solceller producerar så finns det alltid tillgängligt.

För dig som idag inte är ansluten till elnätet finns istället så kallade off grid-lösningar som kan vara mer ekonomiskt vettiga än att dra nya elledningar en längre sträcka. 

Fritidshuset på bilden har en off grid-lösning och får sin ström från en batteribank. Den används till belysning, matlagning och kylskåp. Batteribanken laddas upp med likström från solcellspanelerna via en laddningsregulator. När huset sedan hämtar el från 12-voltsbatterierna omvandlas den via en växelriktare till 230 volt.

Solceller fritidshus - självförsörjande på el?

Energi- & klimatrådgivningen i Stockholmsregionen beräknar att ett genomsnittligt fritidshus förbrukar runt 6500 kWh om året. Hur mycket solceller krävs det då för att producera hela elbehovet till en snittstuga?

I dagsläget producerar en solcellspanel mellan 50 och 150 kWh per kvadratmeter och år. Räknar du på ett typiskt värde på 130 kWh behöver stugan 50 kvadratmeter solceller för att vara självförsörjande. Men för att elsystemet ska fungera utan elnätet krävs ett energilagringssystem i form av en batteribank. Du kan läsa mer om solcellsbatterier här.

Nordh Energy Solar AB är ett av de företag som erbjuder elektricitet till strömlösa fritidshusägare. Vd Robert Nordh förklarar att många stugägare kommer till honom när de fått en saftig offert för att dra fram en strömkabel till stugan och ansluta dem till elnätet.

Solceller till fritidshus på 70 kvm

Robert Nordh berättar att det inte är några problem att förse en avsides sommarstuga på 70 kvadratmeter med elektricitet från solen. Normalt klarar sig dessa stugor med en anläggning på sex solcellspaneler som ger ca. 2kW.

En komplett anläggning kostar runt 70 000 kronor +installationskostnad. Då ingår solcellspaneler, batteribank, laddningsregulator och en omvandlare som levererar ut 230 volt/5kW ur batterilagringen på 48 volt. En solcellsanläggning med fyra lagringsbatterier klarar att hålla liv i kylskåp och belysning ett par regniga dagar. Batteribanken kan byggas ut med fler batterier vid behov. Det går också att utöka antalet solceller från sex till nio för att öka tillgången på el.

Systemet för solceller måste klara av toppar

Det som kan komplicera allt är om systemet är underdimensionerat. Ska till exempel solcellsanläggningen även driva en vattenpump så måste systemet klara av den extra effekttopp som uppstår i pumpens startögonblick. Drar pumpen 100 watt när den är i drift kan det kräva ett uttag på 300–400 watt när den går igång.

– Jag brukar rekommendera mina kunder att installera en anläggning med en omvandlare på fem kilowatt för att kunna hantera en vattenpump och andra elektriska produkter man kan tänka sig skaffa i framtiden. Prisskillnaden är inte så stor mellan den mindre och den större anläggningen, säger Robert Nordh. Hans råd är också att skaffa ett elverk som kan kopplas in om solen lyser med sin frånvaro under en längre period.

Vad ska man då tänka på innan man slår till på en solcellsanläggning till fritidshuset?
Robert Nordh tycker inte att man ska välja den billigaste offerten rätt av. Han rekommenderar också att man undviker att montera solcellspanelerna själv. Han har sett mer än ett läckande tak efter gör-det-självare. Dessutom måste själva inkopplingen till proppskåpet och 230-voltsnätet göras av en behörig elektriker.

Det går att installera ett likströmssystem på 12 volt, men det är ingenting Robert Nordh rekommenderar eftersom det då krävs 12 voltsprodukter. Väljer man 230 volt kan man till exempel köpa standarspis och -dammsugare.

Skattereduktion för grön teknik

Om du ska installera grön teknik kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjas och betalas från och med den 1 januari 2021. Det fungerar på liknande sätt som med ROT och RUT, men är en egen skattereduktion. Du får avdraget direkt på fakturan från företaget som utför installationen (din utförare). Företaget begär sedan utbetalning från Skatteverket.


Foto: Nordh Energy Solar AB

Skattereduktion för grön teknik ges för: 

  • installation av nätanslutet solcellssystem.
    Skattereduktionen ges med 20 procent av kostnaden för arbete och material. 
  • installation av system för lagring av egenproducerad elenergi. Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material. 
  • installation av laddningspunkt till elfordon.
    Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material. 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.