solceller montering

Så väljer du rätt system till solpanelerna

När du köper solceller är det några delar som är viktiga att tänka på. Effekt eller design, svart eller blå är vanliga val. Det som du kanske inte tänker på är vilket solcellssystem du ska välja: modul- eller strängoptimerat system?

Solen skapar energi som omvandlas till likström i solcellerna, som sedan skickar den vidare till en så kallad växelriktare som omvandlar den till växelström. Har du något på tomten som skuggar dina solceller, till exempel ett träd, dämpas strömmen i de skuggade solcellerna.

Solcellssystem för att optimera strömproduktionen

Det finns två olika solcellssystem för att optimera strömproduktionen.

Moduloptimerat system

I ett moduloptimerat system finns en växelriktare per solcellspanel. Ett moduloptimerat system maximerar solpanelernas produktion genom moduloptimerare på varje panel, vilket gör att du kan få exakt information om hur mycket ström varje panel producerar och kan agera utifrån den. 

Strängoptimerat system

I ett strängoptimerat system, som länge varit det vanligaste systemet internationellt sett, är panelerna seriekopplade i en så kallad sträng. Det innebär att det bara behövs en central växelriktare per tak.

– Strängoptimerade system fungerar särskilt bra på hus med jämna och likartade förhållanden, Däremot blir det lite svårare om du har stora variationer i hur exempelvis taket skuggas. Strängoptimerade system, där det bara finns en optimerare per takyta, är med andra ord en bra lösning framför allt på tak där riskerna för skuggning är små, säger Peter Galyas, produktchef på Vattenfall.

Vilket solcellssystem passar ditt hus bäst?

Har du ett tak med många olika vinklar och utbyggnader som kan skugga blir det svårare att optimera strängen och då är ett moduloptimerat system att föredra. Det hänger också ihop med husets omgivningar, det vill säga hur många skuggande träd och byggnader som finns runt om.

Investeringskostnaderna är högre med moduloptimerat system. Har du 40 paneler på taket ska det också till en moduloptimerare per panel. Men med ett moduloptimerat system ser du tydligare och snabbare exakt var ett problem finns och kan enkelt byta ut en panel som inte fungerar.

- Alla kunder har olika behov och incitament. Det kan handla om ekonomi eller tekniskt intresse. Vi har gjort simuleringar kring olika taktyper och skuggningar och arbetar enligt tydliga regler för att kunna ge våra kunder råd om vad som passar bäst för just dem och deras tak. Sedan är det såklart alltid kundens val i slutändan, säger Peter Galyas.

Frågor att ställa dig innan du väljer solcellssystem

  • Hur ser taket och omgivningarna ut?
  • Har du skugga på taket?
  • Hur intresserad är du av teknik?
  • Vilka ekonomiska förutsättningar har du?

 

Vill du veta mer om uppvärmning och installation?

Att välja rätt uppvärmning för ditt nya hus är viktigt för både din komfort och budget. Få fler experttips och råd om olika alternativ här!

Radiator.svg

Uppvärmning och installation

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.