Installera solceller vinter
Installera solceller vinter

Så bra fungerar solceller under vintern

Solceller i Sverige, funkar det verkligen? Trots kallt väder, snö och mörka vintrar så är svaret ja. Faktum är att det svenska klimatet är gynnsamt för solceller.

Det är kanske svårt att tro att solceller kan vara en bra lösning så här långt norrut i Europa. Men faktum är att vårt kalla klimat är gynnsamt för solceller.

Solceller vinter

Solceller producerar visserligen mindre under vintern i Sverige när behovet är som störst. Men under årets ljusa månader producerar de i regel mer el än vad du kan använda. Då kan du sälja tillbaka överskottet till elbolaget och få avdrag eller tillgodo på elräkningen.

Lägre temperaturer passar solceller

Solen strålar ungefär lika mycket i mellansverige som i Belgien och mellersta Tyskland. Skillnaden är att vi i Sverige har mer sol på sommaren och mindre på vintern. I norra Sverige finns till och med möjlighet att få solel på natten tack vare midnattssolen och det går att ha solceller i stort sett i hela landet.

Solceller verkningsgrad vinter

Våra lite lägre temperaturer här uppe i norra Europa passar solcellerna väldigt bra, enligt en studie från förra året av det norska forskningsinstitutet SINTEF. I studien kom forskarna fram till att solcellerna blir mindre effektiva om det är allt för varmt. Dessutom visade studien att snö på marken kan reflektera solens strålar och göra instrålningen ännu mer effektiv.

Snö på solceller

Men vad händer på vintern när snö täcker solcellerna? Om solcellerna är täckta med snö produceras ingen el. Men om vi antar att snön täcker solcellerna fyra vintermånader så kommer solcellerna bara tappa 4 procent av årsproduktionen av el eftersom vintermånaderna samtidigt är solfattigast. Du kan antlingen ta bort snön själv eller låta den ligga kvar. Då ytan är glasartad, glider snön lätt av och solcellerna blir snöfria före resten av taket.

Stor potential för solinstrålning och lönsamhet

Statistik från elnätsföretagen (juni 2021) pekar på att solenergibranschen går mot ett rekordår. Efter en tuff period för många företag under hösten 2020, går branschen återigen som tåget. Svensk Solenergi har gjort en snabbanalys utifrån årets siffror (till och med maj) över föranmälningarna för solcellsanläggningarna och siffrorna pekar uppåt.

Hittills har det byggts drygt 13 000 anläggningar under året, vilket är en ökning med nära 30 procent jämfört med fjolåret. Bedömningen av Svensk Solenergi, baserad på de första fem månaderna 2021, är att det kommer finnas 66 000 installationer i slutet av 2021 och att 100 000 installerade anläggningar nås vid årsskiftet 21/22. 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.