Solceller
Solceller på tak och grönska

Lönar det sig att köpa ett solcellsbatteri?

Solceller producerar bara el på dagen. Men med hjälp av ett solcellsbatteri kan du lagra och använda din egenproducerade sol-el även under dygnets mörka timmar. Frågan är om det lönar sig att investera i ett batteri?

Så funkar batteri till solceller

Ett solcellsbatteri kan - beroende på väder, husets elkonsumtion och batteristorlek - täcka det mesta av elbehovet under sommarhalvåret och i vissa fall upp till 100 procent under soliga sommarveckor när det inte behövs någon uppvärmning. Men det är viktigt att förstå att batterierna lagrar energi från dagen för att förbruka på natten och sedan laddas upp igen på dagen. Solinstrålningen är väderberoende, så du kan inte räkna med att vara självförsörjande längre perioder.

Många upptäcker fördelar med batteri

Många upptäcker nu fördelarna med att installera ett solcellsbatteri. Med systemtjänsterna som erbjuds har solcellsbatterier med avtal om frekvensstabilitet* också varit hyggligt lönsamt. Men var vaksam på hur du kommer använda batteriet. Syftet med användningen avgör nämligen om du kan nyttja skatteavdraget för grön teknik eller inte.

Krav för avdraget för grön teknik

För att nyttja avdraget för grön teknik till batterilagring kan du i nuvarande tolkning av Skatteverket endast använda batteriet för att lagra egenproducerad el som du använder för eget bruk. Du kan inte nyttja det till olika systemtjänster som erbjuds på marknaden som exempelvis för frekvensstabilitet eller elarbitrage*. Du kan däremot nyttja avdraget för att sälja den överskottsel som solcellsanläggningen ger vid soligt väder. Med andra ord, du kan sälja när batteriet är fullt och du själv inte förbrukar mer el.

Läs mer om avdraget för grön teknik hos Skatteverket

Så gör du ditt solcellsbatteri lönsamt

Det finns olika sätt att kapitalisera på ett solcellsbatteri. Vi går igenom de tre främsta sätten att nyttja de så kallade systemtjänsterna för solel och hur du får kombinera dem med avdraget för grön teknik.

Sälj din el till Svenska Kraftnät

Vill du lagra din solel för att sälja den vidare till Svenska Kraftnät behövs större volymer än vad du själv kan producera. Du kan därför kontakta en så kallad aggregator. Det är företag som har avtal med Svenska Kraftnät. De samlar ihop ett antal privata solelsproducenter för att med den större volymen kunna sälja elen till Svenska Kraftnät.

Hur ersättningen är baserad för dig och ditt batteri beror på avtalet som upprättas mellan dig och din aggregator. Under den korta tid som det varit möjligt har metoden visat sig ganska lönsam. Kalkylen försämras dock eftersom då batteriet inte kan användas tillsammans med avdraget för grön teknik.

Ladda batteriet och sälj elen när den är dyr

Du kan ladda ditt batteri med solenergi när priset är lågt och sälja när elpriset är högre. Det ger visserligen nytta till elnätet, men tänk på att det finns en grundkostnad beroende på hur många laddcykler som batteriet klarar. Gör en kalkyl och jämför hur lönsam försäljning av överskottsel direkt från solcellsanläggningen med 60 öre i skattereduktion per kWh är mot att du använder energin själv och kanske får ner en pristopp.

Inte heller den här formen av elhandel med batterilagrad el ger rätt till det avdraget för grön teknik. Du bör undersöka och be om förhandsbesked av Skatteverket om du planerar att använda din lagrade el till den här typen av tjänst.

Kapa din egen effektavgift

Allt fler elnätbolag tillämpar effektavgift på dyrare delar av elnätskostnaden. Det kan hända när vinden inte blåser, ett kärnkraftverk inte går på full effekt eller när det är trångt i ledningarna. Med hjälp av ett solcellsbatteri kan du använda din lagrade el under effekttopparna och få ner din egen elnätskostnad.

Metoden är ganska bra för att hålla dina kostnader låga. Den är också godkänd att använda i kombination med det avdraget för grön teknik.

– Det innebär egentligen att villaägare med den här metoden bidrar till ett utjämnande system för elnätet. Om husägare hjälper till att hålla balansen i ledningarna på en mer jämn nivå skulle det gagna alla. Då kan man tycka att avdraget för grön teknik också skulle täcka installation av batteri även om man inte har solceller på taket, säger Villaägarnas byggnadstekniska expert, Malte Rungård.

Hur räknar man hem ett solcellsbatteri? 

Det är omständligt att göra kalkyler, jämföra olika modeller, hänga med och läsa på om man kan nyttja skatteavdraget för grön teknik eller inte.

– Det enklaste och billigaste är att installera ett solcellsbatteri i samband med en solcellsinstallation för att lagra egenproducerad el. Om du vill säkra upp kan du köpa till ett mindre batteri för att använda olika systemtjänster. Tänk då noga igenom vad du ska använda det till innan köpet, eftersom du inte får skatteavdraget för alla tjänster. För att veta att du gör rätt, be om förhandsbesked hos Skatteverket, säger Malte Rungård.

Solcellsbatteriers framtida lönsamhet

Hur ersättningen för olika systemtjänster kommer se ut ekonomiskt i framtiden är svårt att sia om. Turbulensen på marknaden med volatila elpriser och problem med elöverföring i vissa elområden kommer förmodligen bestå ett bra tag framöver.

– Subventionering av energilagring är något av en het potatis hos olika branschorganisationer. Ur samhällssynpunkt vore det ju bra om batteriet kunde användas för att stabilisera elnätet med både frekvensstabilitet och för att vid behov avlasta energitoppar. Våra beslutfattare skulle kunna leda Skatteverket i tolkningen av frågan, säger Malte Rungård.  

Villaägarna följer såklart debatten och trycker på för att skapa rimliga elkostnader för våra medlemmar.

Växelriktare ger framtidssäker solcellsanläggning

Utvecklingen har gått snabbt framåt inom batteriteknik, men också vad gäller den kraftelektronik som behövs för omvandling av batteriets likspänning (DC) till husets elnät som är växelspänning (AC), en så kallad växelriktare. De första batterilösningarna för solceller var AC-kopplade batterier där växelriktaren var separat eller inbyggd med batteriet. Den lösningen fungerar också idag, men då batteriet ska laddas sker omvandling först i solcellsväxelriktaren och därefter i batteriets växelriktare och ger förluster i varje steg.

Växelriktare hybrid

För att minska dessa förluster och få en kostnadseffektiv batterilösning kan du nu använda en så kallad hybridväxelriktare där du kan koppla in ett batteri direkt utan en extra växelriktare. Du som idag köper en solcellsanläggning investerar, genom att välja en hybridväxelriktare, i en framtidsäkrad solcellsanläggning.

Hybridväxelriktare för ö-drift

Det finns också hybridväxelriktare som har inbyggd funktion för ö-drift, vilket innebär att den vid elavbrott isolerar sig från elnätet och fortsätter att förse husets prioriterade delar med ström. Det kan vara från solcellerna vid soligt väder eller från batteriet på natten. Andra växelriktare stänger bara av.

Använd det gröna skatteavdraget

Myndigheterna uppmuntrar omställningen till produktion av ny fossilfri elproduktion med det gröna skatteavdraget som kom 2021. Där ingår också stöd för energilagring och elbilsladdare. För energilagring ligger avdraget för installation av nätanslutet solcellssystem  20 procent skattereduktion för kostnaden för arbete och material. För installation av system för lagring av egenproducerad elenergi ges en reduktion på 50 procent av kostnaden för arbete och material. Dock högst 50 000 kronor per person och år. (Källa: Skatteverket).

Definitionen energilagring innebär både batteri och växelriktare. För hybridväxelriktaren är den inbyggd så hela kostnaden får tas upp (både produkt och arbete). Det gör det attraktivt att investera i hybridväxelriktare och batteri direkt vid köp av en ny solcellsanläggning, då skillnaden i slutpris inte blir så stor.

- Det finns en spännande framtid och forskning kring att både installera solcellsbatteri i kombination med att använda sin elbil till eventuell mellanlagring. En nackdel utan närmare beräkning är att laddningscyklerna tär på batteriets livslängd. Den kommer då i obalans med bilens övriga livslängd, säger Malte Rungård.

Maltes tips om solcellsbatterier

  1. Genomför en kalkyl med hur mycket energi du vill lagra och om du anser kostnaden är värd att investeras. 
  2. Undersök att du kan använda Grön Teknikavdraget för både hybridväxlare och solcellsbatteri. Räkna på hur mycket ROT och RUT du använt. Det kan påverka avdraget. 
  3. Installera solcellsbatteri för egen lagring samtidigt med installationen av solceller. 
  4. Köp ett litet extrabatteri för olika systemstänster.
  5. Investera i din hybridväxlare för att kunna ansluta ett solcellsbatteri framtiden.
  6. Ring Skatteverket om du är osäker på vad Gröna Teknikskatteavdraget omfattar.

* Frekvensstabilitet innebär här att frekvensen på vårt elnät ligga på en frekvens av 50 Hz för att få ett driftsäkert elöverföringssystem.

* Elarbitrage innebär att man köper el och laddar batteriet när elspotpriset är lågt och säljer tillbaka när det är dyrt.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.