far och dotter bär solcellsbatteri
Solceller
Solceller på tak och grönska
Solceller på tak och grönska

Lönar det sig att köpa ett solcellsbatteri?

Solceller producerar bara på dagen och under sommarmånaderna säljs det mesta tillbaka till elnätet, eftersom du inte hinner använda all el som då produceras. Med hjälp av ett solcellsbatteri kan du använda din egenproducerade solel även under dygnets mörka timmar. Men lönar det sig att investera i ett batteri och hur ska du tänka?

Ett solcellsbatteri kan - beroende på väderhusets elkonsumtion och batteristorlek - täcka det mesta av elbehovet under sommarhalvåret och i vissa fall upp till 100 procent under soliga sommarveckor när det inte behövs någon uppvärmning. Men det är viktigt att förstå att batterierna lagrar energi från dagen för att förbruka på natten och sedan laddas upp igen på dagen. Solinstrålningen är väderberoende, så du kan inte räkna med att vara självförsörjande längre perioder.  

- Med dagens priser på den el du säljer tillbaka till elnätet i kombination med skatterabatten på 60 öre per kWh, är det dock inte ekonomiskt lönsamt att investera i solcellsbatterier idag. Det kan komma att ändras i framtiden, så som i Tyskland, men idag finns inget som tyder på det i närtid, säger Peter Galyas, solcellsexpert på Vattenfall.       

Hybridväxelriktare ger framtidssäker solcellsanläggning  

Utvecklingen har gått snabbt framåt inom batteriteknik, men också vad gäller den kraftelektronik som behövs för omvandling av batteriets likspänning (DC) till husets elnät som är växelspänning (AC), en så kallad växelriktare. De första batterilösningarna för solceller var AC-kopplade batterier där växelriktaren var separat eller inbyggd med batteriet. Den lösningen fungerar också idag, men då batteriet ska laddas sker omvandling först i solcellsväxelriktaren och därefter i batteriets växelriktare och ger förluster i varje steg.  

För att minska dessa förluster och få en kostnadseffektiv batterilösning kan du nu använda en så kallad hybridväxelriktare där du kan koppla in ett batteri direkt utan en extra växelriktare. Du som idag köper en solcellsanläggning investerar, genom att välja en hybridväxelriktare, i en framtidsäkrad solcellsanläggning. 

Det finns också hybridväxelriktare som har inbyggd funktion för ö-drift, vilket innebär att den vid elavbrott isolerar sig från elnätet och fortsätter att förse husets prioriterade delar med ström. Det kan vara från solcellerna vid soligt väder eller från batteriet på natten. Andra växelriktare stänger bara av.    

Använd det gröna skatteavdraget 

Myndigheterna uppmuntrar omställningen till produktion av ny fossilfri elproduktion med det gröna skatteavdraget som är nytt för 2021 och där också stöd för energilager och elbiladdare ingår. För energilager ligger avdraget på 48,5 procent av investeringskostnaden medan det för solceller ligger på 14,5 procent. Definitionen av energilager är både batteri och växelriktare. För hybridväxelriktaren är den inbyggd så hela kostnaden får tas upp (både produkt och arbete). Det gör det attraktivt att investera i hybridväxelriktare och batteri direkt vid köp av en ny solcellsanläggning, då skillnaden i slutpris inte blir så stor.   

- Ser man rent tekniskt på en helhetslösning för en solcellsanläggning, har ett solcellsbatteri definitivt en roll att spela. Känslan att kunna använda sin egen solel även på natten är för många en tillräcklig drivkraft, men också tryggheten att veta att huset inte står helt utan el vid elavbrott, sammanfattar Peter Galyas.  

Peter Galyas tre tips om solcellsbatterier

  1. Se över alla behov och drivkrafter för batterilagring när du investerar i en solcellsanläggning. 
  2. Om behovet finns idag, använd det nya gröna skatteavdraget som maximerar skatteavdraget för både hybridväxelriktare och solcellsbatteri. 
  3. Om det inte finns något behov idag, överväg en framtidssäker hybridväxlare för att kunna investera i ett solcellsbatteri i framtiden. 

Foto: Vattenfall

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.