Man i arbetskläder som tittar på bygge
Regn på fönster med spröjs
Man i arbetskläder som tittar på bygge

Mögel i lågenergihus

Moderna hus med tjocka väggar riskerar att drabbas av fukt- och mögelskador, visar forskningsrön som Villaägarna låtit ta fram. Det här är något man måste vara medveten om, uppmanar Villaägarnas byggnadstekniska expert Malte Rungård.

Villaägarna har länge varit engagerade i att motverka bristfälliga byggmetoder. Ett exempel är enstegstätade fasader, som visat sig ha undermålig motståndskraft mot fukt och mögel, vilket lett till att hela fasader har fått bytas ut. Sedan en dom i Högsta domstolen 2015 byggs knappast småhus med enstegstätade fasader längre.

Risk för fukt i nyproduktion

Villaägarna har låtit ta fram en forskarrapport där man kunde påvisa uppenbara risker för fuktskador och mögel även i tvåstegstätade fasader – detta när det gäller välisolerade trähus med träregelväggar.

– Risken för framtida fuktskador gäller framför allt nyproduktion som har en välisolerad konstruktion, och särskilt så kallade lågenergihus med tjocka, välisolerade ytterväggar,  säger Malte Rungård som är byggnadsteknisk expert hos Villaägarna.

Rönen baserar sig på forskningsresultat där man sett att vatten från slagregn mot fasader tränger längre in i träregelväggar än vad som tidigare varit känt.

Fukt tränger in i fasaden – och stannar

Mätningarna är utförda i flera olika bebodda hus och hustyper på flera orter i Sverige och visar att vatten tränger innanför luftspalten och den vattenavvisande vindduken samt i vissa fall även innanför fasadskivan. Precis som i fallet med de enstegstätade fasaderna är läckagen vanligast runt fönster, dörrar och andra anslutningar och infästningar. Men man har även noterat läckage rakt genom väggar utan anslutningar eller genomföringar.

Men trots att läckagen är vanligt förekommande har de inte uppmärksammats tidigare. Malte Rungård förklarar varför:

– Tidigare har inte några större skador uppstått. Detta beror i sin tur på att det byggdes tunnare väggar på husen fram till 90-talet ungefär, därför att det inte ställdes lika höga krav på energianvändning och isolerförmåga. I tunna väggar torkar fukten ut snabbare jämfört med moderna, välisolerade konstruktioner.

Om fukten som tränger in torkat innan mögelpåväxt skett, uppstår ingen skada. Men risken för fukt- och mögelrelaterade skador ökar i mer välisolerade konstruktioner om inte nödvändiga åtgärder vidtas.

Fuktprojektering kan förebygga skada

Hur många som riskerar att drabbas är svårt att säga, menar Malte Rungård. 

– Det är omöjligt att svara på hur många som kommer att drabbas. Det här är långsamma processer och dessutom är det väldigt svårt att upptäcka skadorna eftersom de uppstår inuti väggarna.

Men det finns åtgärder för att förebygga skada:

– Det gäller att vara extra medveten och fuktprojektera extra noga med valda byggmaterial och konstruktionsmetod samt se till att utförande är enligt tillverkarnas anvisningar vid produktionstillfället. Det kan vara olämpligt att använda organiska material långt ut i konstruktionen. Vi har även varnat för att använda magnesiumoxidskivor som visat sig dra till sig fukt, avslutar Malte Rungård.

Mer i ämnet

Läs hela Villaägarnas rapport om inläckage i träregelväggar.

Inläckage i träregelväggar (pdf, öppnas i nytt fönster)

Tipsa oss om produkter att granska

Villaägarna granskar sånt som funkar mindre väl, inte alls eller har bristande hållbarhet. Tack vare vårt arbete kan du spara pengar, slippa besvär och göra tryggare val. Tipsa om produkter och tjänster att granska på
produktgranskning@villaagarna.se

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.