Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Man i arbetskläder som tittar på bygge
Tecknad bild på energiskala och hus
Man i arbetskläder som tittar på bygge

Mögel i lågenergihus

Moderna hus med tjocka väggar riskerar att drabbas av fukt- och mögelskador, visar forskningsrön som Villaägarna låtit ta fram. Det här är något man måste vara medveten om, uppmanar Villaägarnas byggnadstekniska expert Johan Smeds.

Villaägarna har länge varit engagerade i att motverka bristfälliga byggmetoder. Ett exempel är enstegstätade fasader, som visat sig ha undermålig motståndskraft mot fukt och mögel, vilket lett till att hela fasader har fått bytas ut. Sedan en dom i Högsta domstolen 2015 byggs knappast småhus med enstegstätade fasader längre.

Villaägarna har låtit ta fram en forskarrapport där man kunde påvisa uppenbara risker för fuktskador och mögel även i tvåstegstätade fasader – detta när det gäller välisolerade trähus med träregelväggar.

– Risken för framtida fuktskador gäller framför allt nyproduktion som har en välisolerad konstruktion, och särskilt så kallade lågenergihus med extra tjocka väggar,  säger Johan Smeds som är byggnadsteknisk expert hos Villaägarna.

Rönen baserar sig på forskningsresultat där man sett att vatten från slagregn mot fasader tränger längre in i träregelväggar än vad som tidigare varit känt.

Fukt tränger in i fasaden – och stannar

Mätningarna är utförda i flera olika bebodda hus och hustyper på flera orter i Sverige och visar att vatten tränger innanför luftspalten och den vattenavvisande vindduken samt i vissa fall även innanför fasadskivan. Precis som i fallet med de enstegstätade fasaderna är läckagen vanligast runt fönster, dörrar och andra anslutningar och infästningar. Men man har även noterat läckage rakt genom väggar utan anslutningar eller genomföringar.

De här inläckagen verkar vara vanligt förekommande, varför har det inte uppmärksammats tidigare?

– Tidigare har inte några större skador uppstått. Detta beror i sin tur på att det byggdes tunnare väggar på husen fram till 90-talet ungefär, därför att det inte ställdes lika höga krav på energianvändning och isolerförmåga. I tunna väggar torkar fukten ut snabbare jämfört med moderna, välisolerade konstruktioner, förklarar Johan Smeds.

Om fukten som tränger in torkat innan mögelpåväxt skett, uppstår ingen skada. Men risken för fukt- och mögelrelaterade skador ökar i mer välisolerade konstruktioner om inte nödvändiga åtgärder vidtas.

Hur många riskerar att drabbas idag?

– Det är omöjligt att svara på hur många som kommer att drabbas. Det här är långsamma processer och dessutom är det väldigt svårt att upptäcka skadorna eftersom de uppstår inuti väggarna, säger Johan Smeds.

Vad kan man göra för att förebygga?

– Det gäller att vara extra medveten och tänka extra noga på material och konstruktion och se till att det görs en ordentlig fuktprojektering när man bygger hus. Det kan vara olämpligt att använda organiska material långt ut i konstruktionen. Vi har även varnat för att använda magnesiumoxidskivor som visat sig dra till sig fukt, avslutar Johan.

Tipsa oss om produkter att granska

Villaägarna granskar sånt som funkar mindre väl, inte alls eller har bristande hållbarhet. Tack vare vårt arbete kan du spara pengar, slippa besvär och göra tryggare val. Tipsa om produkter och tjänster att granska på
produktgranskning@villaagarna.se

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.