Fönster på vind
Blått hus med stege upp till öppen kallvind
Innertak i trä
Blått hus med stege upp till öppen kallvind
Premium

Se upp med fukt på vinden

Det är under vinterhalvåret som du ska hålla extra uppsikt på vinden. Det är nämligen under de kalla månaderna som de flesta fuktskador uppstår. Fukt och mögelskador är ett utbrett problem bland landets husägare.

Men en fuktskada behöver inte vara hela världen, fast då gäller det att du upptäcker den i tid. De flesta försäkringar täcker inte mögelskador som beror på fukt utifrån eller byggnadstekniska brister.

Så här kollar du vinden:

Mögel luktar illa

Ett tecken på att det finns mögel på vinden är att det luktar illa och att luften känns ovanligt unken. Enklast att upptäcka är svartmöglet. Det är svarta prickar som brukar sätta sig på innertaket och takstolarna.

Vitmögel, som också brukar sitta på innertaket och takstolarna, kan vara lite lurigare att upptäcka eftersom det liknar damm. Tänk på att möglet kan få fäste lite varstans på vinden, exempelvis i isoleringen, så det gäller att titta noggrant.

Fukthalten ska vara lägre än 16 procent - använd fuktkvotsmätare

När du går din runda på vinden är det bra att kolla vilken fuktkvot det är på insidan av yttertaket, den så kallade råsponten, och i takstolarna. På så sätt vet du om husets vind ligger i riskzonen för mögelangrepp eller inte.

Använd en fuktkvotsmätare med två metallstift som du trycker in i virket. Fuktkvot ska vara lägre än 16 procent. Om den är högre än 16 procent följer du upp med ytterligare en mätning senare på året eftersom fuktkvoten kan variera med årstiderna.

Möglet och rötan får snabbt fäste

Framförallt är det takstolarna och innertaket som drabbas. De flesta försäkringar täcker inte mögelskador som beror på fukt utifrån eller byggnadstekniska brister. Sanerings- och reperationskostnaderna kan därför bli höga om skadorna tillåts bli värre.

Därför får du fuktproblem

Fuktproblemen kan bero på lite olika saker. Varm inomhusluft kan leta sig upp på vinden och bilda kondens när den möter vindens kalla ytor.
Problemen kan också bero på att fukt som ventileras in på vinden kondenserar mot kalla ytor pga kallutstrålning. Det kan naturligtvis också bero på att ditt tak läcker.

Moderna vindar behöver ventileras mindre än äldre

Det beror på att det i nyare hus finns en så kallad diffusionsspärr i vindsbjälklaget, som hindrar luft och fukt att komma upp på vinden inifrån huset.

Om jag har fukt, vad gör jag då?

Om du på egen hand vill mögelsanera din kallvind så finns det bekämpningsmedel att köpa på byggvaruhus och i färghandeln. Bekämpningsmedlet bör skrubbas in i ytan på de angripna delarna.

Tänk på att använda andningsskydd med P3 filter. Men det kan också vara en god idé att överväga att anlita ett saneringsföretag eftersom de har möjlighet att använda särskilda bekämpningsmedel.

I vissa fall kan det räcka med att tvätta bort färska mögelangrepp med enbart vatten och diskmedlet YES, men då måste du tänka på att det ska torka upp ordentligt.

Källa: Fuktkollen.se
Text: Björn Nordlund

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.