Duschtråg med vatten
Badrum med duschkabin
Duschtråg med vatten

Duschtråg ökar fuktsäkerheten och minskar vattenskador i badrum

Vattenskador i villor och fritidshus kostar varje år cirka fyra miljarder kronor. Skadorna skulle kunna minska om man använde bättre golv- och golvbrunnslösningar visar en ny rapport från Villaägarna. Genom att använda fabrikstillverkade duschtråg minskar risken för att bygga fel ute på byggarbetsplatserna.

Undersökningen visar att riskerna för fuktskador ökar när man bygger badrum och golvbrunnen installeras i lätt bjälklag som till exempel spånskiva samt om man använder en väggnära golvbrunn eller en väggbrunn.

Däremot minskar riskerna för fuktskador om golvbrunnen installeras i tungt bjälklag som till exempel betong och om man använder ett duschtråg i eller över golvnivå. Detta är betydligt vanligare utomlands än i Sverige.

Därför är duschtråg säkrare

- Anledningen till att duschtråg är fuktsäkrare beror på den dubbla fuktsäkerheten. Fukten måste ta sig förbi duschtråget och tätskiktet för att kunna ta sig ned och skada underliggande golvkonstruktion. I Sverige finns för det mesta bara ett hinder, tätskiktet, säger Johan Smeds, byggnadsteknisk expert på Villaägarnas Riksförbund.

Duschtrågen är fabrikstillverkade, vilket minskar risken för byggfel, då färre känsliga arbetsmoment behöver utföras för hand i badrummet. Det är främst precisionen på brunnsgenomföringen och lutningen som förbättras genom fabrikstillverkningen.

I många fall blir golvet också starkare, så att det inte sviktar vid brunnen. Det minskar risken för rörelserelaterade problem. Jämfört med vanligt klinkergolv blir det mycket enklare att få till rätt höjd på golvbrunnen och fallet till brunnen, eftersom det monteras senare i byggprocessen och är delvis förtillverkat.

- När man ska montera en vanlig golvbrunn och spackla fall på plats, kräver detta ofta ett flertal komplicerade arbetsmoment och olika hantverkare. Det ökar risken för att något arbetsmoment misslyckas och att fuktskador uppstår.

När det gäller väggbrunnar och väggnära brunnar har dessa ofta en komplex anslutning till tätskikt och ytskikt. Även det ökar risken för fuktskador, säger Johan Smeds, byggnadsteknisk expert på Villaägarnas Riksförbund.

Tipsa oss om produkter att granska

Villaägarna granskar sånt som funkar mindre väl, inte alls eller har bristande hållbarhet. Tack vare vårt arbete kan du spara pengar, slippa besvär och göra tryggare val. Tipsa om produkter och tjänster att granska på
produktgranskning@villaagarna.se

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.