Hälsokoll för husgrunden

De vanliga typerna av husgrunder i Sverige är betongplatta på mark, källare och krypgrunder av olika slag. Ingen av konstruktionerna är helt riskfri. Men om du tar hand om den på rätt sätt håller sig fukt eller mögel borta.

Fuktskador kan bland annat uppstå för att husgrunden är isolerad på ett felaktigt sätt, för att björkrötter växt in i dräneringsrören eller för att källaren har inretts på ett felaktigt sätt. 

Nutidens grund isoleras smart

Dagens hus som byggs på betongplattor ska i princip inte drabbas av några problem i framtiden. Idag isolerar byggarna plattorna under betongen och stoppar på så vis fuktvandringen från marken upp till trästommen. Har bara plattan torkat ut – vilket tar olika lång tid beroende på faktorer som betongkvalitet och årstid – är konstruktionen säker. Men fram till mitten av 80-talet var det vanligt att husbyggarna istället isolerade betonggolvet ovanifrån. Det har lett till många fuktskadade hus eftersom betongplattan har transporterat upp fukten från marken till trästommen.

Undvik att inreda källaren

Källaren är en utmärkt husgrund så länge den förblir källare. Men undvik i det längsta att inreda den. Byggs ett tonårsrum i källaren där man isolerar och gipsar på träreglar räcker ofta inte ens den bästa av dräneringar. Att istället bygga med fuktokänsliga material, som till exempel klinker på betonggolvet och med en diffusionsöppen färg som silikatfärg på källarväggarna, gör att du minskar risken med fuktproblem.

Sommaren är riskperiod för krypgrund

Den traditionella krypgrunden är alltid en riskkonstruktion. Normalt fungerar den på följande vis: under vintern håller torr vinterluft krypgrundsklimatet torrt samtidigt som marken kyls ner. Problemet uppstår under sommarhalvåret. Den varma och fuktiga luften strömmar in i det nerkylda utrymmet genom kattgluggarna och höjer fukthalten. Det är mycket fukt i sommarluften – tänk på hur blöt gräsmattan är en tidig sommarmorgon.

Har du en krypgrund räknas den som en riskkonstruktion. Du kan bygga bort problemen genom att värmeisolera utrymmet mot kylan som finns i marken och väggarna under huset.

Torpargrund var varmare förr

Förr skiftades gårdarna och byggnaderna flyttades relativ ofta. Om den var skadad, lämnades den kvar på platsen och en ny tillverkades. Nuförtiden flyttar vi inte dessa hus på samma sätt. Vi gör dessutom ofta förändringar som skapar större risker i utrymmet under huset. Förr eldades regelbundet i spisarna och för att värmen inte skulle försvinna stängde torparna exempelvis till kattgluggarna vintertid för att de inte skulle få golvdrag. 

En variant av krypgrund är den gamla torpargrunden, med så kallade kattgluggar.

Eftersom de inte hade någon isolering i golvbjälklaget att tala om förr i tiden så spred sig värmen från stuga och murstock ner till grunden. Det gjorde att torpargrunden höll sig varmare än dagens krypgrunder och risken för fuktskador var mindre.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.