Hälsokoll för husgrunden

De vanligaste husgrunderna i Sverige är betongplatta på mark, källare och krypgrunder av olika slag. Ingen av konstruktionerna är helt riskfri. Men om du tar hand om den på rätt sätt håller sig fukt och mögel borta.

Fukt i husgrunden kan uppstå av olika orsaker, till exempel undermålig dränering och bristande fuktskydd. Själva konstruktionen i sig är också avgörande för hur känslig husgrunden är för fukt.

Hus med platta på mark med underliggande isolering har i stort sett inga dokumenterade problem. Detsamma gäller inneluftsventilerade krypgrund.

Hus med platta på mark utan underliggande isolering och uteluftsventilerade krypgrundar och är däremot kända riskkonstruktioner.

Sommaren är riskperiod för krypgrund

När det gäller riskkonstruktionen uteluftsventilerade krypgrundar är det vanligaste problemet att fuktig, varm utomhusluft kondenserar mot den källarsvala krypgrunden. Det sker vanligen i augusti–oktober när den varma sommarluften tar sig in genom de så kallade kattgluggarna i grunden. Följden blir risk för mikrobiell påväxt mot till exempel balkar och trossbotten.

Har du en krypgrund räknas den som en riskkonstruktion. Du kan bygga bort problemen genom att värmeisolera utrymmet mot kylan som finns i marken och väggarna under huset.

En variant av krypgrund är den gamla torpargrunden, med så kallade kattgluggar.

Moderniseringar kan orsaka fukt

Att anpassa ett äldre hus efter en modern livsstil, kan ibland skapa risker i utrymmet under huset. Det kan till exempel vara anledningen till att ett gammalt torp som aldrig tidigare haft problem, plötsligt kan få en fuktskada i krypgrunden.

Denna situation kan uppstå om husets uppvärmningssystem har ändrats och man inte längre eldar i murstocken för vare sig matlagning eller uppvärmning. Följden blir en lägre temperatur i krypgrunden och högre risk för fuktproblem.

Fuktproblem kan också uppkomma om förutsättningarna runt huset ändras, till exempel genom att man fyller upp mark utan att ersätta med bättre dränering eller se till att marken lutar ut från grunden. Det som då händer är att fukttrycket blir högre i krypgrunden.

Tänk alltså alltid igenom en större förändring eller energieffektivisering i ett hus, så att det inte medför risk för fuktskador.

Undvik att inreda källaren

I äldre hus med källare, är denna ofta byggd för förvaring och för husets uppvärmningssystem. I modern tid har många valt att inreda sin källare till exempelvis gillestuga eller ungdomsrum. För att lyckas med detta med detta krävs en fuktprojektering och val av passande konstruktion som inte skapar fuktproblem.

Om du har sådana planer, se till att ha ett bra dränerande fuktskydd med värmeisolerande skikt på utsidan av källarväggen. Du bör också använda icke mikrobiella samt diffusionsöppna byggmaterial och ytskikt på insidan, som till exempel silikatfärg eller kakel och klinker.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.