Mögel och fukt i huset?

Fuktskador och mögel är husägarens mardröm. Kontrollera ditt hus regelbundet så ökar chansen att upptäcka tidiga varningssignaler och du kan sätta in åtgärder som förhindrar större skador. Det är under vinterhalvåret som fuktskadorna oftast uppstår. Tecken du bör vara uppmärksam på är t ex om det hänger många istappar från taket, missfärgningar på ytor eller dålig lukt i huset. Vi ger dig tips om vad du bör vara uppmärksam på och hur du ska göra för att åtgärda problemen.