Säkra huset mot fukt och mögel

En tredjedel av alla småhus drabbas av fukt eller mögel, men det kan förebyggas det med enkla medel. Det viktigaste i kampen mot fukt- och mögelskador är att upptäcka dem tidigt. För i samma stund som man stryper tillförseln av fukt stoppar man i princip skadetillväxten.

Att mögel uppstår i huset beror på att det finns näring, vatten/fukt och att temperaturen är gynnsam. Jämför till exempel med bröd, det möglar om det ligger i en tät plastpåse, men inte i en papperspåse. Risk för mögel i hus är störst på de ställen där de största variationerna i temperaturen uppstår.

–  Fukt- och mögelproblem är vanligast i krypgrunder och på kallvindar, säger Patrik Wendelius, byggnadsteknisk rådgivare på Villaägarna.

Husets ytterväggar och tak samt isolerade källarväggar är andra ställen som är bra att kontrollera. Förutom de typiska riskkonstruktionerna kan alla hus drabbas om något görs fel eller glöms bort i samband med byte av till exempel värmekälla eller vid en tilläggsisolering.

Riskerna ökar om du förändrar huset

Kontrollera krypgrunden varje år eller bygg om den i ett fuktsäkert utförande. Dålig lukt eller påväxt på eller i blindbotten/bjälklaget är varningstecken. Att problemen på vindarna ökar beror på ökad isolering eller att huset fått ett nytt uppvärmningssystem. Isoleringen gör vinden kallare och fuktig inneluft kan kondensera mot yttertakets insida.

När man byter oljepannan mot till exempel bergvärme blir skorstenen kallare och ventilationen fungerar inte som tidigare.

– Det blir lätt övertryck i bostaden och fuktig luft trycks upp på vinden. Övertryck kan åtgärdas med till exempel en frånluftsfläkt som skapar ett undertryck i huset, enligt Patrik Wendelius.

Håll fukten borta

Fukt är en förutsättning för mikroorganismer som bakterier, mögel och rötsvampar, som lever av de organiska material huset är byggt av. Dessutom bryter fukt ner limmet (förtvålning) som fäster plastmattor och ger en obehaglig lukt.

Bäst är förstås att förebygga, som med översvämningsskydd under diskmaskinen, lövfria hängrännor, god ventilation och genom att undvika riskkonstruktioner som att bygga på källarens väggar invändigt med organiska material. Patrik Wendelius råd är att vara observant på förändringar i huset och gör en översyn av villa minst en gång per år.

– Luktar det konstigt är det ofta en varningssignal!

Om du misstänker mögel

Kontakta någon sakkunnig expert, till exempel medlem i Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR) eller något företag i nätverket byggdoktor.com för att få vägledning och hjälp med utredning och åtgärdsförslag.

Täcker försäkringen mögelskador?

Många mögelskador täcks inte av villaförsäkringen, eftersom de är orsakade av händelser som försäkringen inte täcker. Det gäller till exempel mögelskador som beror på att fukt har trängt in utifrån.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.