Man installerar värmepump på husets fasad

Nytt stöd: Småhusägare kan få upp till 60 000 kronor 

Energieffektiviseringsstödet gör att du som bor i ett eluppvärmt eller gasuppvärmt småhus kan få upp till 60 000 kronor för energismarta investeringar i ditt hem. Villaägarna förklarar stödet och hur du ansöker.

Regeringen har presenterat ett nytt stöd för de som bor i eluppvärmda eller gasuppvärmda småhus i Sverige. Det heter energieffektiviseringsstödet och ska göra det mer attraktivt för husägare att satsa på energismart uppvärmning.

Stödet kan även sökas retroaktivt för åtgärder som gjorts i närtid. Det betyder att du som nyligen har installerat en värmepump eller kanske anslutit ditt hus till fjärrvärmenätet kan få tillbaka 50 procent av kostnaden upp till maxbeloppet.

Vad är energieffektiviseringsstödet?

Elkris och hisnande energikostnader har plågat småhusägare i Europa de senaste två åren. Därför beslutade EU-kommissionen i höstas om en förordning som innebär att medlemsstater ska genomföra åtgärder som minskar elförbrukningen. Ett av den svenska regeringens svar på det är energieffektiviseringsstöd som riktar sig till småhusägare.

- Det är bra att energieffektiviseringsstödet kommer på plats, men erfarenheterna från tidigare stödåtgärder för exempelvis elbilar och solceller visar att pengarna riskerar att ta slut. De som vill göra energieffektiviseringar bör därför inte vänta med att söka stöd. Vi uppmanar även regeringen att avsätta tillräckliga medel för att möta den förväntade efterfrågan, säger Jonathan Lindgren, samhällspolitisk expert på Villaägarna.

Hur mycket pengar kan jag få?

Bidraget får som mest uppgå till 60 000 kronor per småhus och högst täcka 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna. Maxpotten är fördelad på högst 30 000 kronor för en konvertering (till exempel anslutning till fjärrvärme) och högst 30 000 kronor för klimatskärmsåtgärder (till exempel inköp av material till tilläggsisolering).

Om det bidragsberättigade beloppet för din energieffektivisering är under 10 000 kronor betalas inga pengar ut. Eftersom stödet max får uppgå till 50 procent av kostnaden betyder det att du måste ha utfört åtgärder för minst 20 000 kronor. 

Hur vet jag om jag är berättigad?

Du som äger ett småhus som är uppvärmt med antingen direktverkande el eller gas kan vara berättigad till stödet. När ett hus är eluppvärmt innebär det att det antingen använder direktverkande el för att värma rummen eller ett vattenburet system där el värmer upp vattnet som sedan distribueras för uppvärmning och för tappvarmvatten.

Hur gör jag för att ta del av pengarna?

För att ta del av stödet ska du lämna in en ansökan till länsstyrelsen i det län där småhuset ligger. Ansökan består av ett formulär, du hittar mer information och fullständiga villkor på Boverkets hemsida.

Bidraget kan sökas i två omgångar, en gång för konverteringsåtgärder (maxbelopp 30 000 kronor) och en gång för klimatskärmsåtgärder (maxbelopp 30 000 kronor).

- Om du har gjort en energieffektivisering efter 8 november 2022 kan du ansöka eller varför inte passa på att komplettera med en värmepumpsberedare om du har installerat en luft/luftvärmepump. Det är ett genialiskt drag, då blir det som ett nollsummespel, tipsar Malte Rungård, byggnadsteknisk expert på Villaägarna. 

Åtgärder som kan ge dig pengar tillbaka

  • Vattenburet eller luftburet värmedistributionssystem
  • Anslutning till fjärrvärmenät
  • Material och installation av värmepumpar, radiatorer, biobränslepanna, fjärrvärmecentral, värmeväxlare, skorsten etc.
  • Materialkostnader för klimatskärmsåtgärder. Till exempel ytterdörrar, fönster och tilläggsisolering.
  • Installation av luft/luftvärmepump i kombination med en varmvattenberedare som värmer vattnet med värmepumpsteknik.

Har du frågor om stödet? 

Som medlem i Villaägarna har du alltid tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning. Ställ din fråga här!

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.