Riksbankshuset

Bankerna kan göra mer för att minska bedrägerier

En ny rapport från Villaägarna visar att bankerna kan göra mycket mer för att minska bankbedrägerierna än vad som görs idag. Även du som bankkund kan göra det svårare för en bedragare att ta alla dina tillgångar, genom att helt enkelt sprida dem bland bankerna.

Trots högre banksäkerhet ökade brottsvinsterna från telefonbedrägerier, så kallade vishingbedrägerier, med 118 procent under år 2021 jämfört med året innan. De ligger nu på ungefär 30 miljoner kr per månad.

Det vanligaste tillvägagångssättet vid telefonbedrägerier är att den som drabbas får sitt bankkonto kapat och länsat av en bedragare som påstår sig ringa från en bank eller något annat företag och sedan förmår brottsoffret att genomföra transaktioner från sitt bankkonto.

Enligt Brottsförebyggande rådet anmäldes år 2021 hela 6 282 befogenhetsbedrägerier, varav en stor del är telefonbedrägerier. Under samma tid anmäldes endast 4 bankrån. I praktiken har bankerna lyckats bygga bort bankrånen, men brottsligheten har istället inriktat sig på bankkunderna, då de är lättare måltavlor.

- En bankkund måste vara på alerten på ett helt annat sätt idag än förr och att sänka garden en enda gång kan räcka för att stå barskrapad med tomt bankkonto, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg.

Kunderna svagaste länken i kedjan

Bedragarna är väl medvetna om att bankkunderna är den svagaste länken i kedjan, vilket de hänsynslöst utnyttjar och bankerna inte motverkar i tillräcklig utsträckning.

Många säkerhetsåtgärder som bankernas säkerhetsavdelningar skulle vilja införa, bromsas sannolikt av deras marknadsavdelningar som eftersträvar enkelhet och smidighet för kunderna. Riskarbetet inom betaltjänstesegmentet är en balansgång mellan att vilja hålla uppe sina volymer och ha en rimlig säkerhetsnivå som accepteras av kunderna.

Skulle kunna konkurrera med högre säkerhet

Högre säkerhet behöver emellertid inte vara en kamp mellan bankernas säkerhetsavdelningar och marknadsavdelningar.

- Det skulle istället precis som för trafikolyckor kunna finnas en nollvision för bankbedrägerier. Hög banksäkerhet skulle även kunna vara ett konkurrensmedel mellan bankerna istället för dagens hysch-hysch som inte leder någonvart, säger Ulf Stenberg.

Bankerna kan göra betydligt mer för att försvåra eller begränsa möjligheterna för bedragarna att föra över pengar från brottsoffren, när bedragarna väl har tagit sig in på bankkontona. Om de belopp som bedragarna kommer över krymper, blir också den här typen av brottslighet mindre attraktiv. Villaägarna har därför låtit ta fram förslag till åtgärder. Vissa förekommer redan nu bland bankerna. Ska säkerheten tas till en högre nivå, behövs dock ett allmänt genomslag för dessa åtgärder.

  1. Krav på signering när en ny betalningsmottagare läggs till.
  2. Krav på ytterligare bevis för att du är du vid betalningar utöver visst belopp, vid utfärdande av nytt BankID och vid högrisktransaktioner.
  3. Fördröjning vid överföring av medel från sparkonto.
  4. SMS eller push-notiser vid transaktioner med högre risk.
  5. Genom ytterligare analys av kundens transaktionsmönster och normala betalflöden kan man hitta fler avvikande transaktioner och fördröja eller kräva ytterligare verifiering av dessa.
  6. Begränsa funktionalitet och beloppsgränser baserade på tid på dygnet, alternativt fördröja vissa transaktioner tills en banktjänsteman hunnit verifiera att uppdraget ser rimligt ut.
  7. Utbilda bankkunderna rörande säkerhet och hur man undviker bedrägerier.
  8. Gör det möjligt för kunder, som vill ha högre säkerhet att välja till säkerhetshöjande åtgärder.

Sprid dina tillgångar för lägre risk

Du kan begränsa skadan om du skulle falla offer för en bedragare.

- Lägg inte alla ägg i samma korg och bind helt enkelt inte upp dig som helkund hos en bank. Dela istället upp tillgångarna mellan flera olika banker. Då blir det svårare för en bedragare att ta allt du har och lämna dig fullkomligt barskrapad, säger Ulf Stenberg.

Pengar från bankbedrägerier göder den organiserade brottsligheten

Det skulle vara positivt om bankerna börjar konkurrera med säkerhet. Men inte bara det. Bankerna har faktiskt ett ansvar för att det blir slut på att bankkundernas pengar göder den organiserade brottsligheten och får återverkningar i samhället i övrigt.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.