mynt i staplar

Här är det dyrast och billigast att leva i hus

Det är dyrast att leva i hus i Högsby kommun och billigast i Lycksele. Villaägarnas Riksförbund presenterar nu årets driftrapport som går igenom småhusägares driftskostnader i Sveriges samtliga kommuner.

Varje hushåll har driftskostnader – kostnader som är svåra att undvika eller påverka. De utgör en baskostnad i varje hushållsekonomi och sätter ramarna för resten av hushållets utgifter.

Under 2022 kom främst energikostnaderna att utvecklas i en riktning som prövade hushållen svårt. Det ledde till att regeringen fick rycka ut med särskilda elprisstöd.

Totalkostnaden blir högre i delar av Sverige

Så här långt för 2023 har elhandelskostnaderna stabiliserat sig gentemot förra året, om än på en historiskt hög nivå. Det gör att totalkostnaderna för de redovisade driftskostnaderna minskar i de flesta län. Trots detta stiger kostnaderna för avfall och VA, och på sina håll även elnät vilket lett till att totalkostnaden i delar av Sverige ändå blir högre i år.

I Sverige är den sydsvenska landsbygden den mest kostsamma i landet. Högsby kommun i Kalmar län kvalificerar för andra året som den dyraste för de sammanställda kostnaderna. Samtidigt hittar vi de lägsta kostnaderna i norra Sverige. I år är det i Lycksele kommunen som det är allra billigast att bo i hus.

Stor skillnad i kostnader geografiskt

- Vi ser även i år stora skillnader beroende på var du bor i landet, och att man i södra Sveriges landsbygd är utsatt för ett högre kostnadstryck än i resten av landet, säger Jonathan Lindgren, samhällspolitisk expert på Villaägarnas Riksförbund. 

För elnätskostnaderna gjorde många aktörer en prishöjning i samband med årsskiftet. Därefter har flera företag insett att man tog i för hårt vilket ledde till prissänkningar till hösten. Just vid elnätskostnaderna blir det tydligt vilken stor del som utgör skatt – hela 57 procent av pengarna småhusägare lägger ut på elnätskostnader består just av skatt med påföljande moms.

Hushållen betalar mer för avfallshantering

I driftsrapporten sticker även kostnaderna för avfall ut tydligt. Det finns visserligen kommuner som lyckats sänka sina avfallskostnader. Men över landet ser vi en genomsnittlig ökning på hela 7,4 procent, en ökning som främst drivs av de höjda bränslepriserna.

Även på VA-sidan ökar taxorna genomsnittligt med 7,4 procent. Sommarens ihärdiga nederbörd kom också att illustrera det stora behovet av nya investeringar för infrastruktur av vattenledningar.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.