Fest ute med vimpel
Sommarmiddag ute alla skrattar
Sommarmiddag ute alla skrattar

Fest på gatan – behövs tillstånd?

Varma sommarkvällar lockar till uteliv i trädgården. Ett trevligt sätt att skapa mer gemenskap i grannskapet är att ordna en gatufest och duka upp långbord på gatan. Men får du det – och vad behöver du tänka på?

Ska du ordna gatufest finns en del att tänka på förutom att fixa stolar, bord och dukning. Att kontrollera vad lagen säger och prata med grannarna är några saker som är bra att komma ihåg.

Vad säger lagen om fest utomhus?

I praktiken fungerar det säkert jättebra i de flesta fall att duka långbord på en mindre trafikerad villagata så länge man inte hindrar trafikanter som vill passera. Men väg- respektive ordningslagen reglerar hur man får använda allmänna vägar, så kontrollera för säkerhets skull om ni behöver tillstånd, säger Villaägarnas jurist Anton Persson.

Så säger väglagen

Enligt väglagen (43 §) har du inte rätt att utan väghållningsmyndighetens tillstånd ”vidta åtgärder som kan inverka menligt på trafiksäkerheten eller vara till olägenhet för vägens bestånd, drift eller brukande”. I ett sådant fall krävs tillstånd av väghållaren – ofta kommunen när det gäller villagator. Bryter du mot regeln riskerar du böter eller fängelse i högst sex månader.

Till väglagen på riksdagens webbplats

Så säger ordningslagen

Om tillställningen inte är en olägenhet enligt 43 § i väglagen kan det ändå krävas tillstånd enligt ordningslagen. Detta gäller om användningen inte är tillfällig och obetydlig.

Festen kan kräva tillstånd om den utgör en ”offentlig tillställning” och anordnas på en offentlig plats (se 2 kap 4 § ordningslagen). En tillställning anses vara offentlig om den anordnas för allmänheten (en icke begränsad grupp) eller om allmänheten har tillgång (se 2 kap 3 § ordningslagen). Om villkoren för tillträde till festen är utformade så att vem som helst som är intresserad får delta kan alltså tillstånd krävas.

Med andra ord: en kvartersfest utan gästlista eller kontroll av vilka som får delta kan anses vara en offentlig tillställning, där du behöver ansöka om tillstånd hos polismyndigheten. Bryter du mot regeln riskerar du böter.

Till ordningslagen på riksdagens webbplats

Sök tillstånd för offentlig tillställning hos Polismyndigheten

Kom ihåg att prata med grannarna

Utöver lagar och regler finns mer att tänka på om du har tänkt ordna fest utomhus:
- Prata med grannarna i god tid. Då har de som inte vill vara med chans att planera att till exempel åka bort över helgen. I ett villaområde finns inga direkta regler om klockslag när det ska vara tyst, säger Villaägarnas jurist Anton Persson.

Vad man kan göra om grannarna stör?

Om du själv upplever störande fester hos en granne är vårt bästa tips att prata om saken. Mycket går att lösa med dialog, sunt förnuft och ömsesidig hänsyn. Men ibland krävs andra insatser. Bor du i bostadsrätts- eller hyresrättsföreningar finns ofta en störningsjour att ringa. Bor du i villa finns inte det alternativet. Störs du av upprepade fester och det inte fungerar att prata med grannen, kan du istället vända dig till kommunens miljönämnd och initiera ett tillsynsärende. Finns ingen annan utväg och du störs vid upprepade tillfällen kan du ringa polisen på 114 114.

Tänk på det om du ska ha fest

  • Tillstånd: Kontrollera om tillstånd krävs från kommunen för att arrangera en fest på gatan. Vissa kommuner kan kräva tillstånd eller anmälan för evenemang.
  • Grannsämja: Informera och involvera dina grannar i förväg. Det är viktigt att visa hänsyn för att undvika eventuella klagomål eller problem under festen.
  • Ljudnivå: Var medveten om ljudnivån och försök att inte störa grannar och omgivning för mycket. 
  • Trafik och parkering: Se till att gästerna inte blockerar eller stör trafiken.
  • Städning: Ta ansvar för att hålla området rent och snyggt både under och efter festen. Plocka upp skräp och se till att eventuella skador åtgärdas.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.