Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Två som skakar händer
Dator, avtal, penna och block
penna och avtalsdokument

Vad händer om husköparna inte kan betala?

Villaägarnas expertrådgivning blev kontaktade av en medlem som behövde veta vad som gäller om en köpare av deras fastighet inte kan betala köpeskillingen. Våra jurister har koll på vad som gäller.

- Vi har sålt vår fastighet, köpekontrakt skrev vi på för några månader sedan och tillträdet är om ett par veckor. Nu har köparna kontaktat oss och berättat att de inte lyckats sälja sin bostadsrätt. De säger att om de inte får den såld kommer de inte kunna betala oss på tillträdesdagen och inte fullfölja köpet.

Vad händer om de inte kan betala köpeskillingen? Vad kan vi kräva?
Köpet är inte villkorat med att de ska kunna sälja sin bostadsrätt.

Villaägarnas jurist svarar:

Eftersom köpet inte är villkorat med att köparna får sin bostadsrätt såld har köparna inte någon rätt att dra sig ur, utan är skyldiga att betala köpeskillingen på tillträdesdagen.

Som kontraktshandlingarna normalt är utformade är det ett kontraktsbrott att inte betala köpeskillingen. Ni kan i det läget välja mellan att kräva att köparna fullföljer avtalet eller att häva köpet och begära skadestånd från köparna.
Närmast till hands ligger normalt att häva, göra en omförsäljning och kräva skadestånd av köparna.

Er rätt till skadestånd är inte begränsad till den handpenning köparna betalat utan omfattar er faktiska skada. Ni kan alltså ha rätt till ersättning om ni gör en förlust vid omförsäljningen, kostnader för ytterligare mäklararvode, med mera.
Ni är dock skyldiga att begränsa er skada och det är därför viktigt att ni vid en eventuell omförsäljning försöker sälja fastigheten till så högt pris som möjligt.

Om ni skulle gå med vinst vid omförsäljningen och inte lider någon ekonomisk skada har ni inte heller någon rätt till ersättning från köparen.

Den här situationen är förstås olycklig för er alla. Fundera därför gärna på om det är möjligt för er att komma överens med köparna om att skjuta upp tillträdesdagen en viss tid för att ge köparna möjlighet att lösa sin situation.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.